Gezond eten

Aangeboden door: Horecava
maandag, 22 januari 2018

Gemeenten heffen belasting voor het gebruik van openbare grond met belaste voorwerpen, zoals terrassen. Zonneschermen en luifels vallen hier ook onder. Het gaat dus simpel gezegd om belasting betalen voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven de openbare grond. Deze belasting is vereist voor de vergunning om horeca-activiteiten op openbare grond uit te voeren, oftewel om een terras te mogen exploiteren. Toen halverwege april bekend werd gemaakt dat de terrasbelastingen sterk zouden stijgen, is hier een hoop ophef uit ontstaan. Wat zijn de gevolgen voor ondernemingen en de consument, wat is de aanleiding voor deze stijgingen?

Bizarre stijging

Dit jaar is de terrasbelasting in veel steden verdubbeld. In het centrum van Amsterdam betalen terraseigenaren nu ongeveer € 170 per vierkante meter terras, wat zal leiden tot een totaalbedrag van meer dan € 20.000 per jaar voor grote terrassen. Voor de stijgingen lag dit bedrag rond de € 10.000. Het was de bedoeling om de belasting geleidelijk te laten stijgen. Desondanks is deze belasting nu toch onverwachts hard gestegen. Deze sterke stijging is een gevolg van de coronapandemie; de afschaffing van terrasbelasting tijdens de pandemie, moet nu snel worden gecompenseerd.

Verschil per stad en gemeente

Sommige horecaondernemers merken echter (vrijwel) niets van deze verhogingen. De tarieven verschillen sterk per stad of gemeente. Zo betalen horecaondernemers in Utrecht € 58 per vierkante meter, zijn de eerste vijftig vierkante meter in Rotterdam belastingvrij en betalen ondernemers in Den Haag en Lelystad helemaal geen terrasbelasting. Of en hoeveel terrasbelasting ondernemers betalen, hangt dus af van het beleid dat een gemeente of stad hanteert.

Invloed van de stijgingen voor de consument

Hoewel het lijkt alsof de stijging van de terrasbelasting alleen de horecaondernemers treft, heeft dit indirect ook invloed op consumenten. De prijzen op het terras zullen hoogstwaarschijnlijk stijgen om de toegenomen kosten te dekken. Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de noodzaak voor ondernemers om hun prijzen te verhogen. De kans is dan ook groot dat de consument uiteindelijk meer gaat betalen voor zijn drankje op het terras, mogelijk zelfs € 5 voor een biertje.

Sportclubs en -verenigingen

Het is ook belangrijk om te weten dat de terrasbelasting van invloed kan zijn op andere aspecten, zoals de contributie van sportclubs. Ook zij moeten deze belasting betalen, wat kan leiden tot een stijging van de contributiekosten om deze extra lasten te dekken. Gelukkig is hierover ondertussen al positief nieuws naar buiten gekomen. Het is namelijk de bedoeling dat sportverenigingen volledig gecompenseerd gaan worden voor de belastingen.