Dit verandert er per 1 januari 2024 binnen de horeca CAO
Horeca CAO Personeel Regels en Wetten

Dit verandert er per 1 januari 2024 binnen de horeca CAO

Aangeboden door: Horecava
maandag, 22 januari 2024

Het structurele personeelstekort in de horeca vraagt om veranderingen in de CAO. Per 1 januari 2024 zijn er daarom weer een aantal belangrijke wijzingen waar je als horecaondernemer rekening mee moet houden. Door CAO aanpassingen en minimumarbeidsvoorwaarden wordt ernaar gestreefd om de horeca weer als aantrekkelijke werkgever te positioneren.

Minimumloon horeca

Eén van de wijzigingen in de horeca CAO heeft betrekking op het wettelijk minimumloon (WML). Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon gestegen met 3,75%. Dit betekent dat voor werknemers van 21 jaar en ouder vanaf deze datum recht hebben op het wettelijk bruto minimumuurloon van € 13,27. Daarnaast zijn we in Nederland sinds begin 2024 overgestapt van een minimummaandloon naar een minimumuurloon. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. Voor werknemers in de horeca houdt dit een extra stijging van 5,5% in. Waarom? Omdat de horeca CAO een normale arbeidsduur kende van gemiddeld 38 uur per week en bij berekening van het wettelijk minimum uurloon wordt uitgegaan van gemiddeld 36 uur per week. 

Betaal jij als werkgever niet het minimumloon aan je werknemers? Dan loop je kans op een boete voor het onderbetalen van werknemers. 

Ook de rest van de lonen stijgen

Per 1 januari 2024 is er dus sprake van een stijging van gemiddeld 9,5% op het wettelijk minimumloon. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor het bestaande loongebouw in de horeca CAO. Dit vereiste ook aanpassingen in het loongebouw. De omvang van de loonsverhoging is per functiegroep verschillend. Wat dit exact inhoudt voor jouw werknemers vind je in de loontabellen 2024 op de website van KHN

Stagevergoeding horeca

Het opleiden van de toekomstige generatie horecaprofessionals is van groot belang voor de branche. Om een stage binnen de horeca te stimuleren en waardering voor stagiair(e)s te tonen zijn er afspraken gemaakt over een stagevergoeding. Vanaf 1 januari 2024 hebben zowel BOL- als HBO-stagiair(e)s recht op een minimale stagevergoeding van € 350,00 bruto bij een volledige werkweek. Werkgevers mogen er ook voor kiezen een hogere stagevergoeding aan te bieden. 

Verbetering werk-privébalans

Een andere wijziging in de horeca CAO heeft betrekking op het maken van overuren. Er wordt vanaf 1 januari 2024 een grens gesteld aan het overwerk waartoe werknemers verplicht kunnen worden. Deze wijziging is een belangrijke stap in het verbeteren van de werk-privébalans van horecawerknemers.  Per jaar is een fulltime urennorm 1976 uur. Een werkgever mag van een werknemer vragen om ongeveer 10% boven de fulltime jaar-urennorm aan overwerk te verrichten. Maar vanaf deze 2174 uur per jaar, mag een werknemer overwerk weigeren. 

Gewerkte overuren dienen te worden gecompenseerd in “tijd voor tijd”. Dit is niet nieuw binnen de horeca. Wel is nieuw dat dit binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin de overuren zijn gemaakt moet worden gecompenseerd. Lukt dit niet (helemaal)? Dan geldt volgens de nieuwe CAO dat de resterende “tijd voor tijd” uren direct na afloop van de derde maand uitbetaald worden.

Leeftijd pensioenopbouw

Werkenden moeten eerder hun pensioen gaan opbouwen, vindt de overheid. Daarom is het vanaf 1 januari 2024 voor werknemers vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan het pensioenfonds voor horeca en catering, voorheen was dit vanaf 21 jaar. Dit houdt in dat werknemers een inhouding hebben op hun loon, maar ook dat werkgevers een werkgeversbijdrage betalen. Alle werkenden met een pensioenregeling hebben hierdoor drie jaar extra de tijd om hun pensioen bij elkaar te sparen. 

Deze aanpassingen binnen de horeca CAO gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Eind 2024 wordt er gekeken of er vanaf 2025 weer nieuwe wijzigingen moeten worden toegepast.