Pensioenfonds Horeca
Horecaondernemer Horeca CAO

Pensioenfonds horeca: alles wat je moet weten

Aangeboden door: Horecava
maandag, 22 april 2024

Ben je actief in de horeca en wil je meer weten over het Pensioenfonds Horeca? In dit artikel gaan we dieper in op alles wat je moet weten over het Pensioenfonds Horeca, van pensioenleeftijd tot uitbetalingen. Een handige bron als je als werkgever je werknemers goed wil informeren of als werknemer meer inzicht wil krijgen.

Wat is het Pensioenfonds Horeca?

Het Pensioenfonds Horeca is een fonds dat specifiek is opgericht voor werknemers en werkgevers in de horecasector. Dit fonds zorgt ervoor dat horecawerknemers sparen voor hun pensioen, zodat ze na hun arbeidsjaren kunnen genieten van een financieel stabiele oude dag. Je bouwt dit pensioen automatisch op via je werkgever als je in de horeca werkt en achttien jaar of ouder bent.

Het premiepercentage bedraagt 16,8%. De helft van deze premie (8,4%) betaalt jouw werkgever aan het Pensioenfonds Horeca. De andere helft wordt rechtstreeks ingehouden op jouw salaris. Jullie dragen dus allebei evenveel bij aan de premie. Het ingehouden bedrag wordt vermeld op jouw loonstrook. Zodra je de pensioenleeftijd bereikt, ontvang je het opgebouwde ouderdomspensioen. Dat komt bovenop de AOW-uitkering.

Pensioenleeftijd en uitbetalingen

Een veelgestelde vraag is: vanaf welke leeftijd kan ik met pensioen gaan als ik werkzaam ben in de horeca? Voor de meeste werknemers in de horeca geldt een pensioenleeftijd van 67 jaar. In 2028 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Het Pensioenfonds Horeca zorgt ervoor dat het opgebouwde pensioen op een bepaalde leeftijd wordt uitgekeerd aan de gerechtigden.

Uitbetaling horecapensioen
De uitbetaling van het pensioen in de horeca verloopt doorgaans via maandelijkse betalingen. Werknemers die met pensioen gaan, kunnen ervoor kiezen om het pensioen in één keer uitbetaald te krijgen of periodiek. Deze flexibiliteit biedt werknemers de mogelijkheid om hun pensioen aan te passen aan hun persoonlijke behoeften.

Horeca-cao en pensioen

Het Pensioenfonds Horeca is nauw verbonden met de horeca-cao, die de arbeidsvoorwaarden regelt voor werknemers in de horecasector. In de cao worden ook afspraken gemaakt over het pensioen, zoals de hoogte van de pensioenpremie en eventuele aanvullende regelingen.

Praktische tips voor werkgevers en werknemers

Voor werkgevers is het belangrijk om hun werknemers goed te informeren over het Pensioenfonds Horeca en de bijbehorende regelingen. Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van hun pensioenleeftijd, uitbetalingen en eventuele keuzemogelijkheden.

Voor werknemers is het raadzaam om regelmatig hun pensioenoverzicht te controleren en eventuele vragen te stellen aan hun werkgever over het pensioenfonds. Door actief betrokken te zijn bij hun pensioenopbouw kunnen werknemers ervoor zorgen dat ze financieel voorbereid zijn op de tijd vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.