Vrachtwagen Zero Emissie
Duurzaamheid Regels en Wetten

Mag jouw leverancier straks de stad nog in?

Aangeboden door: Duurzame Horeca Nederland
vrijdag, 17 juni 2022

Steden slibben dicht: "Ik zie dit dagelijks in mijn eigen woonplaats Leiden. Terwijl ik een kopje koffie dronk op één van de terrassen in mijn stad zag ik maar liefst 3 grote vrachtauto’s die de gracht blokkeerden. En dat binnen een tijdsbestek van 30 minuten." Ook andere binnensteden kampen met de overlast van het laden en lossen van vrachtverkeer. Zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid van de steden staat onder druk en daarmee de economische vitaliteit.

Slim en duurzaam transport met hart voor de stad

Om de druk op de Nederlandse steden te verlichten, worden er vanaf 2025 zero-emissiezones (ZE-zones) ingevoerd voor bestel- en vrachtauto’s. Dit zou gezamenlijk een CO2-besparing van ongeveer 1,0 megaton per jaar op moeten leveren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geheel emissievrij transport in 2050. Er zijn op dit moment al 27 steden die zich hebben aangemeld voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en het aantal groeit.

Wat is Zero Emissie Stadslogistiek? (ZES)

Met ZES wordt in de praktijk elektrisch rijden (of fietsen of varen) bedoeld. Maar naast het terugdringen van de uitstoot is ook de organisatie van de stadslogistiek belangrijk. Nu rijdt elke transporteur of leverancier de stad in met een (eigen) bestelbus of vrachtwagen. Het is veel efficiënter de bestellingen te bundelen zodat deze zogenaamde ‘last miles’ tot een minimum worden beperkt. Dit kan door langs de rand van de stad logistieke hubs te ontwikkelen waar de goederen worden verzameld. Deze worden vervolgens gebundeld en met elektrische ‘picknick wagentjes’, bestelbussen of bakfietsen bij de ondernemer bezorgd.

Wie krijgt er mee te maken en wat zijn de gevolgen?

Alle leveranciers en alle ontvangers van goederen in een gemeente met ZES, krijgen met dit nieuwe systeem te maken. Voorlopig gelden de regels niet voor taxichauffeurs en personenvervoer, maar uitbreiding naar die groepen ligt voor de hand. Aangezien de stadslogistiek opnieuw wordt ingericht, is het nog niet precies duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Dit hangt af van toekomstige afspraken en marktontwikkelingen zoals:

  • Komen er voldoende hubs in de omgeving en hoe wordt het business- en verdienmodel van deze nieuwe markt
  • Rijden de huidige horecaleveranciers al zero emissie?
  • Zijn er bedrijven die met een vervoersdienst over water komen, of met de fiets?
  • Nemen ze straks ook jouw bedrijfsafval mee terug?
  • Welke extra regels gaat jouw gemeente invoeren om de gebundelde logistiek te stimuleren?

Op dit moment zijn er nog veel vragen. Maar toch is het verstandig om alvast na te denken over de toekomst. Valt jouw onderneming in een ZES gemeente? Informeer dan bij de gemeente naar hun plannen zodat je hierop kunt anticiperen.

Check hier of jouw onderneming in een ZES gemeente is gevestigd
Wanneer er meer bekend is over deze maatregel, zullen we er dieper op ingaan. Heb je nu al vragen, dan kun je ook rechtstreeks contact opnemen: daphne@duurzamehorecanederland.nl (Daphne Treurniet).