Duurzaamheid Regels en Wetten Ondernemerschap

Subsidiepot nog bijna vol! Wie helpt EZ van de miljoenen af?

Aangeboden door: Duurzame Horeca Nederland
zondag, 5 juni 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een subsidie van maar liefst € 28,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van het MKB. De regeling loopt al sinds oktober 2021, maar blijkbaar is hier niet veel publiciteit aan gegeven. Op 1 juni 2022 was er namelijk nog ongeveer 85% van het budget beschikbaar! Wil jij advies en ondersteuning over het verduurzamen van je bedrijf en/of bedrijfsvoering? De regeling loopt nog tot 30 september van dit jaar!

UPDATE: Het kabinet heeft besloten om vanaf 14 juli de Subsidieregeling Verduurzaming MKB tijdelijk stop te zetten om verder oneigenlijk gebruik te voorkomen. De regeling wordt in een nieuw jasje gestoken en kwaliteitseisen worden herzien. Hierna zal het voor mkb’ers weer mogelijk zijn om deze subsidie aan te vragen!

Bespaar energie én geld

Wil je weten hoe jouw horecaonderneming energie, CO2 uitstoot en geld kan besparen? Dan kun je een aanvraag indienen voor energieadvies op maat bij een energieadviseur. 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) worden vergoed, met een maximum van is € 2.500. Ook ondersteuning bij de uitvoering van het advies valt hieronder.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie. Wanneer het energieadvies meer kost dan € 937,50 (excl. BTW) wordt er maximaal € 750 uitgekeerd.

Rekenvoorbeeld 1
Het energieadvies: € 600 * 80% = € 480
Ondersteuningstraject: € 2.400 * 80% = € 1.920

Beiden onderdelen samen € 480 + € 1920 = € 2.400. Het volledige subsidiebedrag van € 2.400 wordt uitgekeerd.

Rekenvoorbeeld 2
Het energieadvies: € 600 * 80% = € 480
Ondersteuningstraject: € 4.000 * 80% = € 3.200

Dit is hoger dan de beschikbare subsidie. Het maximale subsidiebedrag van € 2.500 wordt uitgekeerd.

Bron: RVO

Kan ik gebruik maken van deze subsidie?

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is bedoeld voor:

 • Ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s),
 • Met een maximale jaaromzet van € 50 miljoen,
 • Die minder dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken.

Het maakt niet uit of je eigenaar of huurder van het pand bent.

Praktijkvoorbeeld

Restaurant NoVice in Vierhouten is gevestigd in een oude boerderij uit 1843. Eigenaar Gerwin Kuiper is al enkele jaren bezig met het verduurzamen van zijn pand. Lees hier meer over de maatregelen die hij heeft doorgevoerd naar aanleiding van het energieadvies.

Waarvoor kun je de subsidie gebruiken?

Voor kosten energieadvies

Het energieadvies moet worden opgesteld door een onafhankelijke energieadviseur. Het advies geeft een overzicht van alle mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen voor jouw onderneming met de daaraan gekoppelde investeringen.

Enkele adviesvoorbeelden die hieronder kunnen vallen:

 • Isoleren van muren, vloeren en daken;
 • Aanbrengen van HR++- beglazing;
 • Installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering, zoals:

 • Aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 • Energiezuinige keukenapparatuur;
 • ICT-apparatuur.

Voor kosten ondersteuning

Je mag de subsidie ook gebruiken voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies, zoals:

 • Opstellen van een financierings- en stappenplan;
 • Ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten (dus geen aanschafkosten of installatiekosten);
 • Beoordelen van offertes, aanvragen van subsidies of andere financieringsmogelijkheden.

Meer weten?

Meer informatie over de subsidieregeling Verduurzaming MKB en het vinden van een energieadviseur is te vinden op de site van het RVO.

Wil je meer informatie over het verduurzamen van je onderneming? Ga dan naar Duurzame Horeca Nederland voor inspiratie, voorbeelden en tips.