Regels en Wetten – algemene eisen horeca

Aangeboden door: Horecava
zaterdag, 30 januari 2021

De onderstaande informatie wordt je aangeboden door Ondernemersplein. Een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via ondernemersplein.kvk.nl vind je informatie en advies van de (semi-)overheid. Alles wat je nodig hebt om te ondernemen. Wetgeving, belastingregels maar ook subsidies, ondernemersevenementen en branche-informatie.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen… (lees meer)

Bevoorradingstijden (venstertijden)

Veel gemeenten hebben vaste tijdstippen waarop vrachtwagens mogen laden en lossen in (delen van) de binnenstad. Dat zijn bevoorradingstijden of venstertijden. Vaak is dat… (lees meer)

Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het… (lees meer)

Eisen aan de inrichting van een horecabedrijf

In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet staan eisen aan de inrichting van een horecabedrijf. Deze eisen gelden alleen als u voor uw bedrijf een drank- en horecavergunning nodig…. (lees meer)

Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een evenement op een voor publiek toegankelijke plaats? Bijvoorbeeld op straat, in een park of op een plein? Dan heeft u mogelijk een evenementenvergunning van de… (lees meer)

Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen

Als u een horecaonderneming start of overneemt, heeft u in een aantal gemeenten een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. U krijgt en houdt een exploitatievergunning als u voldoet… (lees meer)

Geluidsvoorschriften

Om geluidshinder te voorkomen, moeten bedrijven voldoen aan geluidsvoorschriften. Deze staan in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en… (lees meer)

Identiteitsbewijs controleren en bewaren

Neemt u personeel in dienst? Huurt u personeel in via een intermediair? Of laat u personeel via een aan- of onderaanneming voor u werken? Dan moet u hun identiteit controleren… (lees meer)

Kansspel of loterij organiseren

Let op: wetswijziging. Gaat u een weddenschap of loterij organiseren? Of u houdt een winactie om uw onderneming of product onder de aandacht te brengen? Dan heeft u mogelijk een ver… (lees meer)

Kansspelbelasting en kansspelheffing betalen

Organiseert u kansspelen en bent u gevestigd in Nederland? Dan moet u kansspelbelasting betalen. Exploitanten van kansspelautomaten moeten kansspelheffing betalen. Wie betaalt… (lees meer)

Licentie aanvragen voor het gebruik van muziek

Gebruikt u muziek in uw onderneming? Bijvoorbeeld als achtergrondmuziek in uw winkel of op uw website. Dan moet u toestemming hebben van de makers. Dit is een licentie… (lees meer)

Maatregelen nemen tegen schadelijk geluid

Als uw werknemers in een omgeving werken met schadelijk geluid, dan moet u maatregelen nemen. U bent verplicht om gehoorschade bij uw personeel te voorkomen. Werknemers moeten… (lees meer)

Ontheffing aanvragen voor sluitingstijden in de horeca

Heeft u een horecabedrijf? Dan moet u zich houden aan de openingstijden en sluitingstijden voor de horeca in uw gemeente. Wilt u langer open blijven dan de standaard sluitingstijden… (lees meer)

Regels voor arbeid door jongeren

Let op: wetswijziging. Wilt u jongeren in dienst nemen? Voor arbeid door kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden speciale regels. Bijvoorbeeld over het soort werk en de werk- en rust… (lees meer)

Regels voor coffeeshops

Let op: wetswijziging. Heeft u een coffeeshop? Of wilt u een coffeeshop openen? Dan mag u onder strenge voorwaarden de softdrugs hasj en wiet (cannabis) verkopen. Gedoogbeleid coffeeshops Het verkopen van cannabis in… (lees meer)

Rookverbod op de werkplek

Uw werknemer heeft recht op een rookvrije werkplek. Ook in de horeca. Niet alleen de werkplek zelf moet rookvrij zijn. Roken mag ook niet in bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant, bedrijfsauto,… (lees meer)

Tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen

Let op: wetswijziging. Verkoopt u tabak, e-sigaretten en e-liquids? U mag deze producten niet overal en aan iedereen verkopen. U mag geen tabak verkopen in een slijterij, er geldt een leeftijd… (lees meer)

Vergunning aanvragen voor een circus of kermis

Wilt u een circus of kermis organiseren? Dan heeft u in de meeste gemeenten een of meerdere vergunningen nodig. Dat geldt ook als u een standplaats op een kermis wilt aanvragen. Het kan… (lees meer)

Vergunning aanvragen voor een speelautomaat

Wilt u in uw horecaonderneming een speelautomaat plaatsen? Dan heeft u mogelijk 2 vergunningen nodig: een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit en een aanwezigheidsvergunning… (lees meer)

Vergunning aanvragen voor een verkoopdemonstratie

Wilt u in uw horecabedrijf een verkoopdemonstratie houden? Of wilt u er detailhandel (kleinhandel) beginnen? U gaat bijvoorbeeld andere producten verkopen dan voor directe consumptie. Dan… (lees meer)