Op de bank met Amber Westerborg, The Student Hotel

Aangeboden door: Horecava
donderdag, 27 mei 2021

Amber Westerborg is Director of Sustainability & Impact bij The Student Hotel en heeft als droom om de hotels zo duurzaam mogelijk te maken. Vanuit haar functie bij The Student Hotel is ze al aardig op weg. Want wat betekent circulariteit voor The Student Hotel en wat doen ze er aan? Een inspirerend verhaal van een bevlogen professional.

The Student Hotel Delft by Sal Marston Photography

The Student Hotel (TSH) is één van de hotels die in de koplopersgroep zit; een groep hotels die het voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Hierin trekken ze samen op met de Gemeente Amsterdam. Zo proberen ze duurzamer te ondernemen en geven lezingen en adviezen aan andere hotels en horecaondernemers die hun voorbeeld willen volgen.

Binnen TSH focust Amber Westerborg zich op vastgoed, toerisme en het versnellen van duurzame innovatie en community engagement. Ze organiseert bijvoorbeeld voor studenten om het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten. Ook werkt ze nauw samen met de vastgoedafdeling om vanaf het design al na te denken over hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in het hotel.

Sinds de opening in 2013 van The Student Hotel Rotterdam is het bedrijf snel gegroeid. Inmiddels zijn er al zestien locaties door heel Europa. Naast dat ze studenten verwelkomen, vind je er ook hotelgasten, freelancers en start-ups in de co-working space en mensen uit de buurt die langskomen voor een kop koffie. TSH vindt het belangrijk om levendige locaties te creëren waar mensen geïnspireerd worden en elkaar ontmoeten.

Amber Westerong | Horecava

Foto: Amber Westerborg

Het belang van dit community gevoel bleef ook zichtbaar in tijden van corona. Tijdens de eerste lockdown werkten meerdere locaties samen met organisaties uit de buurt. Zo bood The Student Hotel Amsterdam West onderdak aan verpleegkundigen die in het OLVG moesten werken, konden zestig kwetsbare families tijdelijk in The Student Hotel Berlijn verblijven, en boden andere vestigingen elke dag 130 ontbijtboxen aan voor het Leger des Heils.

Wat betekent circulariteit voor The Student Hotel?

“Sinds 2018 is circulariteit een steeds belangrijker onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Samen met de teams design, development en procurement, nemen we onze huidige processen, producten en leveranciers onder de loep en dagen we onszelf uit om deze meer circulair te maken. Drie uitgangspunten hierbij zijn voor ons de durability van onze gebouwen, de product lifecycle (hoe wordt een product geproduceerd, gebruikt en gerecycled) en de modulariteit van producten.”

Dit alles werd verwerkt in het nieuwste Nederlandse hotel in Delft. De begane grond is op basis van deze circulaire design principes gebouwd en je ziet dan ook dat het de TSH stijl is met een twist. Het meubilair is modulair ontworpen waardoor onderdelen makkelijk vervangen kunnen worden, er is veel gebruik gemaakt van gerecyclede materialen zoals textiel en plastic, veel materialen zoals het staal zijn onbewerkt, en in het restaurant vind je zelfs de plastic doppen terug van alle melkpakken die de medewerkers zelf hebben leeggedronken.

TSH ziet het hotel in Delft als een eerste aanzet tot meer circulair design: “TSH Delft is onze proeftuin voor circulariteit. We willen leren hoe circulariteit er in de praktijk kan uitzien, wat werkt wel en wat niet binnen onze huidige processen? En we willen de lessen die we hier leren meenemen in de designs van onze toekomstige hotels. Zo worden we steeds beter in het bouwen van duurzame hotels,” aldus Amber.

Het gebouw telt ook mee

“Wij hebben een zogenaamd ‘white book’ dat dient als leidraad voor de bouw van nieuwe hotels en het renoveren van bestaande locaties. Hierin zijn alle maatregelen opgenomen die wij standaard implementeren in de ontwikkelfase. Denk hierbij aan vereisten voor watergebruik of energiezuinige installaties. Daarnaast laten we onze locaties ‘BREEAM’ certificeren om de duurzame prestaties te meten en hebben we een minimale rating die we voor ieder nieuw hotel willen behalen.”

“Nadenken over circulariteit in de ontwerpfase, productiefase, gebruiksfase en de end-of-life fase!”

De keten sluiten

“Ook zoeken we naar circulaire oplossingen voor bijvoorbeeld stoffen, matrassen en ons afval. We kijken hoe we de keten kunnen sluiten, niet alleen voor het product zelf, maar ook voor de processen die zich rondom dat product afspelen, zoals het wassen of vervoeren. Ook het business model is hierbij van belang. Circulariteit betekent dat je heroverweegt of je nog eigenaar moet zijn van producten, of dat je producten mogelijk in bruikleen neemt. Voor het meubilair in ons hotel in Delft hebben we daarom gekozen voor een ‘buy-back’ constructie.”

De gasten dragen ook bij

“Behalve investeren in producten en services vinden wij het belangrijk om onze gasten en studenten te betrekken. Je kunt het meest duurzame hotel ontwikkelen, maar als de gebruikers daar geen onderdeel van zijn dan zal je de gewenste doelen niet halen. Zo onderzochten we, in samenwerking met Innovation Lighthouse, of mensen te prikkelen zijn om korter te douchen als zij direct het effect van hun gedrag waarnemen met behulp van Amphiro.

Interieur van TSH Vienna

Foto: The Student Hotel Vienna by Sal Marston Photography

Dit apparaat wordt in de douche opgehangen en toont een ijsbeer op een ijsschots. Hoe langer en warmer je doucht, hoe kleiner de ijsschots wordt, totdat de ijsbeer uiteindelijk verdrinkt. Door een Amphiro op te hangen, gebruiken onze gasten gemiddeld 17% minder warm water per douchebeurt.” De Amphiro hangt inmiddels in alle kamers in TSH Florence en TSH Delft en zal op korte termijn ook in de andere Nederlandse hotels uitgerold worden.

TSH heeft daarnaast ook een groot afvalmanagement programma. Naast het optimaliseren van het scheiden van afval in de hotels, worden ook de producten en processen die afval produceren herzien.
“Er wordt veel afval geproduceerd in onze restaurants en coffee corners. Enerzijds hebben we te maken met voedselverspilling en anderzijds met de materialen die de F&B ondersteunen. We hebben er vorig jaar dan ook voor gekozen om beide categorieen te analyseren en te zien waar we kunnen verbeteren.”

Dit heeft ertoe geleid dat TSH Amsterdam City een pilot draait met Orbisk, een food waste monitor. Deze monitor houdt bij hoeveel eten er wordt weg gegooid en op welk moment van de dag. Zo krijgt TSH inzicht in hun verspilling en hoe ze deze kunnen verminderen.
“Mede dankzij de uitkomsten van de monitor hebben we ervoor gekozen om te stoppen met het ontbijtbuffet en voor een take-away optie of a la carte optie te gaan. Hiermee verwachten we 550 kilogram aan voedselverspilling per hotel, per jaar tegen te gaan.”

Interieur van TSH Amsterdam City

Foto: The Student Hotel Amsterdam City by Sal Marston Photography

“Ook hebben we alle amenities die we in de kamer aanbieden onder de loep genomen. De amenities zelf zijn voortaan van maismeel gemaakt en verpakt in gerecycled papier. De zeepjes zijn vervangen door zeep pompen, en we hebben de default optie aangepast naar ‘verkrijgbaar bij de receptie’. Dit betekent dat de amenities niet meer standaard op de kamer staan, maar opgevraagd kunnen worden. Zo laten we gasten twee keer nadenken over of ze die tandenborstel echt nodig hebben.”

Het is mooi om te zien hoeveel stappen TSH neemt om duurzaam en circulair te ondernemen.  Ondanks dat ze een grote keten zijn stellen ze zich wendbaar en creatief op én proberen ze veel uit. Ook buiten de hotellerie en kleinere horecazaken is het mogelijk om duurzamer te ondernemen. Kijk eens kritisch naar je bedrijf, naar wat je aanbiedt. Heeft het bij jou wellicht ook effect om het (ontbijt)buffet af te schaffen ter voorkoming van veel voedselverspilling? Of wellicht kun je aanpassingen doen aan het gebouw, energiezuinige apparaten in de keuken of minder vlees op de kaart. Ook met kleine aanpassingen kun je al veel verschil maken.

Nog meer inspiratie en informatie over de duurzaamheidstrategie en projecten van The Student Hotel vind je in hun Impact Report.