Donation Room Horecava met impact tegen voedselverspilling

Aangeboden door: Horecava
maandag, 27 januari 2020

De Horecava 2020 stond niet alleen vol met standhouders die zichtbaar bezig zijn met maatschappelijke uitdagingen, ook had het event na de beurs een sterk maatschappelijk karakter.

Tijdens Horecava 2020 is het vierde Donation Room experiment georganiseerd in RAI Amsterdam. Deze Donation Room was gericht op het verbinden van een grote behoefte aan voedsel bij diverse maatschappelijke initiatieven met overgebleven voedselproducten van de standhouders van de Horecava. Het resultaat? Kratten vol voedsel, waarmee wij diverse initiatieven in de regio groot Amsterdam hebben kunnen helpen.

De Horecava 2020 stond niet alleen vol met standhouders die zichtbaar bezig zijn met maatschappelijke uitdagingen, ook had het event na de beurs een sterk maatschappelijk karakter. Een Donatie Team georganiseerd door de RAI bestaande uit vrijwilligers van de RAI, het Leger des Heils, Puur Zuid, de Regenbooggroup en Community Events Almere, liep vanaf twee uur voor sluit met winkelwagens rond om voedselproducten die zij goed konden gebruiken en die exposanten wilden doneren in te zamelen.

Er werden kratten vol ingezameld met een grote diversiteit aan producten. Al snel zaten op de donatie verzamelpunten de koelkasten en vriezers vol, maar gelukkig schoten de Basement Chefs te hulp en faciliteerden ze nog meer koelmogelijkheden, waardoor het inzamelen door kon gaan.

Het resultaat: De maatschappelijk impact

Na de beurs konden de deelnemende initiatieven auto’s, bussen en aanhangwagens vol voedsel meenemen en herbestemmen, daar waar mensen het voedsel hard nodig hebben en goed kunnen gebruiken. Zo konden wij met deze actie onder andere:

 • Het Leger des Heils Bij Bosshardt voorzien van kratten vol met voedsel, die zij inzetten in hun buurthuis en verdelen onder hun bezoekers die het super goed kunnen gebruiken. Daarnaast hebben zij een deel kunnen herbestemmen bij de crisesopvang voor gezinnen in Amsterdam Noord.
 • Bij Puur Zuid, maatschappelijk dienstverlening in onze buurt, konden wij de koelkasten en vriezers en opslagkasten vullen, wat zij inzetten voor hun eetgelegenheid en ontmoetingsplaats voor de hele buurt.
 • De Regenbooggroup konden wij kratten vol voedsel meegeven voor hun daklozenopvang.
 • Twee buurtverenigingen in betondorp voorzien van een diversiteit aan voedselproducten
 • De Zwerfkatten, zwerversopvang in Amsterdam Oost, hebben wij kunnen helpen aan diverse voedselproducten.
 • De Voedselbank in Zuid opende recent haar nieuwe supermarkt concept, waar mensen in plaats van een krat, nu zelf boodschappen kunnen doen. Dankzij deze actie konden wij hun supermarkt flink bevoorraden met een diversiteit aan producten.
 • Via Community Events Almere zijn er meer dan 100 gezinnen voorzien van een gevulde boodschappentas of een maaltijd. Community Events Almere heeft belangeloos deelgenomen aan het donatieprogramma Horecava 2020 om:
  • boodschappentassen te kunnen vullen voor Stichting Burger in Nood www.stichtingburgerinnood.nl,
  • maaltijden te verzorgen in het jongerenopvangcentrum Het Poorthuis Almere www.poorthuisalmere.nl
  • een nieuw initiatief ‘Praatmaal’ te realiseren in Almere Waterwijk, om maaltijden te verzorgen voor minder bedeelden en sociale contacten te bevorderen.

Op vrijdagmorgen mochten onze medemensen van Burger in Nood met een boodschappentas komen om het gedoneerde voedsel op te halen. Binnen 3 kwartier was alles opgehaald, waardoor wij dankzij de RAI en de deelnemende bedrijven zoveel mensen blij hebben kunnen maken.” – Hannie van Schaik, Community Events Almere.

Wat hebben we geleerd?

Dit experiment liet ons ervaren wat er nodig is een dergelijke actie op de Horecava te organiseren en liet de maatschappelijke initiatieven ervaren wat er potentieel allemaal uit deze beurs komt. Dit betekent dan ook dat wij met alle betrokkenen om tafel gaan om te verkennen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor een vervolg experiment op Horecava 2021. Op zoek naar een werkwijze die voor alle betrokkenen werkbaar is en het mogelijk gaat maken om nog meer overvloed van deze beurs, een nieuwe waardevolle bestemming te geven. Ook zullen we kijken hoe wij, daar waar mogelijk, overvloed kunnen voorkomen.


Noot voor redacties (niet ter publicatie):
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein de Haas-Hebink, Brand marketing manager van RAI Amsterdam. Bereikbaar via +31 (0)6 15 45 42 97 en e-mail op m.d.haas@rai.nl