Tech en Dienstverlening Personeel

Het belang van betrokken werknemers op de werkvloer

Aangeboden door: Gastvrijheidscoach
woensdag, 25 augustus 2021

Het is waarschijnlijk wel herkenbaar dat wanneer je je betrokken voelt tot het bedrijf waar je werkt, je met meer plezier naar werk gaat en ook gemotiveerder bent om jezelf van je beste kant te laten zien. Natuurlijk kan je tot zekere hoogte de mate van betrokkenheid zelf bepalen door de inzet die je toont naar het bedrijf, maar toch speelt het bedrijf zelf een belangrijke rol in het creëren en behouden van betrokken werknemers.

Wanneer spreek je van werknemersbetrokkenheid?

Wanneer een werknemer nieuw is in een bedrijf vindt er ongetwijfeld een onboarding proces plaats. Hierbij wordt de werknemer geïntroduceerd binnen het bedrijf. Zo maakt de werknemer kennis met de cultuur, de waarden, de missie, collega’s en de manier van werken. Manieren van onboarding zijn onder andere trainingen, introductie video’s en het toewijzen van een mentor. Echter hoeft het nog niet zo te zijn dat na dit onboarding proces, de werknemer zich ook daadwerkelijk betrokken voelt tot het bedrijf.

Maar is dit wel zo. Dan kan een team dat betrokken is bij het bedrijf zorgen voor 10% hogere klanttevredenheid en een 20% stijging in verkoop. Deze stijgingen worden bereikt doordat werknemers gemotiveerder zijn om hun best te doen op de werkvloer. Zo zijn de werknemers behulpzamer naar gasten, of hebben ze meer enthousiasme en overtuigingskracht om gasten overhalen om producten te proberen.

Men spreekt van werknemersbetrokkenheid wanneer een werknemer zich verbonden voelt met het bedrijf. Wanneer hij het gevoel heeft dat er de ruimte is om ideeën, problemen en feedback te delen. Het gevoel dat jouw mening ertoe doet is een belangrijk onderdeel van werknemersbetrokkenheid, aangezien dit een vertrouwensband schept.

employee is making suggestions to the guest (Photo_ Gary Barnes)

Het hebben van een betrokken team is de sleutel tot succes

Waarom is het hebben van betrokken medewerkers dan zo belangrijk voor het succes van een bedrijf?

Wanneer werknemers betrokken zijn met het bedrijf heeft dit een positieve invloed op de productiviteit en kwaliteit van de werkprestaties. Werknemers zijn gedreven om meer inzet te tonen, wat vaak ook leidt tot verbeterde eindresultaten en meer succes. Daarnaast is een ander positief aspect dat er minder sprake is van personeelsverloop, aangezien de werknemers zich op hun plek voelen in het bedrijf. Dit betekent dat het voor het bedrijf makkelijker is om toptalent te behouden.

Zoals eerder beschreven zullen werknemers bereid zijn betere inzet te tonen en zijn ze meer toegewijd naar de baan. Maar ook zullen velen zich in het algemeen gelukkiger voelen op de werkvloer.

Hoe creëer je een werkomgeving waar mensen willen werken?

Regelmatige feedback sessies

Een manier om werknemers betrokken te houden is door middel van het organiseren van regelmatige feedbacksessies, waarbij de focus ligt op het verzamelen van meningen, ideeën en eventuele problemen vanuit het perspectief van de werknemer. Hierdoor zullen werknemers het gevoel hebben dat zij hun stem ook kunnen laten horen, wat ervoor zorgt dat ze zich meer betrokken voelen bij het bedrijf. Dit soort sessies zouden idealiter ieder kwartaal plaatsvinden, waarbij het gehele team aanwezig is. Indien dit qua capaciteit niet mogelijk is, kan het eventueel ook in opgesplitste groepen die zijn verdeeld per functie. Het inhuren van een gespecialiseerde coach om de feedbacksessies te leiden is aangeraden. Werknemers zullen zich op deze manier mogelijk meer comfortabel voelen om zich uit te spreken.

Biedt werknemers met de juiste training

Om te beginnen hebben nieuwe werknemers bepaalde trainingen nodig om de juiste kennis op te doen, maar er is altijd meer te leren dan alleen de basis.

Het aanbieden van specialisatie trainingen, naast de standaard trainingen, werkt motiverend voor werknemers en maakt dat ze het bedrijf waarvoor ze werken meer waarderen. Het is ten zeerste aangeraden om de trainingen in real-life te houden. Met name omdat de hospitality industrie een hele praktische sector is.

Betrokken horecapersoneel vraag om feedback

Werk met een beloningssysteem

Werk met een beloningssysteem waarmee je het goede werk van werknemers erkent en beloont. Dit werkt motiverend voor werknemers om hun uiterste best te doen om goed te presteren. Een voorbeeld is ‘werknemer van de maand’, wat gebaseerd kan zijn op het aantal verkochte producten. Daarnaast kunnen er ook bonussen zijn voor het binnenhalen van nieuwe werknemers wanneer er open vacatures zijn.

Deze stappen kunnen genomen worden om een beloningssysteem te ontwikkelen:

  • Identificeer de gewenste prestatie en doelen van het bedrijf;
  • Identificeer het gewenste gedrag van de werknemers om deze eerdergenoemde prestaties te behalen;
  • Stel vast hoe deze prestaties te meten zijn;
  • Stel vast wat een passelijke beloning is;
  • Communiceer het beloningssysteem met de werknemers;
  • Regelmatige vragenlijsten onder werknemers.

Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf constant bezig is met het verbeteren van bepaalde aspecten op gebied van werknemers tevredenheid is het aan te raden om maandelijks vragenlijsten af te nemen onder werknemers. Deze vragenlijsten kunnen via de mail verstuurd worden zodat werknemers deze individueel in kunnen vullen.

Cultuur van jouw bedrijf

Zorg dat voor iedereen in het bedrijf het duidelijk is wat de belangrijkste waardes van het bedrijf zijn, en wees specifiek over de missie.

Team building

Investeer tijd in team building activiteiten. Het is belangrijk dat werknemers enigszins hun collega’s kennen om goed met ze samen te kunnen werken en naast hard werken het ook leuk hebben op werk.

Mentale en fysieke gezondheid van werknemers is een prioriteit

Als bedrijf is het belangrijk om ervan bewust te zijn dat werknemers pas goed kunnen presteren als ze zich mentaal en fysiek goed voelen. Dit is niet de voornaamste verantwoordelijkheid van het bedrijf. Het bedrijf heeft dit namelijk niet compleet in de hand. Alleen al oprechte interesse tonen in het welzijn van een werknemer zal een positief effect hebben op de betrokkenheid van die werknemer. Dit hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, want af en toe vragen hoe het met iemand gaat kan al genoeg zijn.

Daarnaast zijn werknemersvoordelen die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst ook een optie. Denk hierbij aan werknemersverzekeringen, wellness programma’s, lidmaatschap voor de sportschool of het aanbieden van flexibelere werkuren. Dit laatste punt kan ook een enorme verlichting zijn voor werknemers in Covid-19 tijden. Voor veel werknemers is de balans tussen werk en privé vervallen, doordat bijvoorbeeld de kinderopvang dicht is en ouders tijdens werkuren ook voor hun kind(eren) moet zorgen, wat tot mentale problemen kan leiden.

Biedt ruimte voor groei

De werkvloer is een plek waar werknemers vaak door willen groeien of zich willen specialiseren in hun functie. Op die manier blijven zij zich constant ontwikkelen om eventueel ook meer zeggenschap hebben in de operationele taken van het bedrijf. Werknemers de mogelijkheid geven om door te kunnen groeien zal positief werken met betrekking tot productiviteit, inzet en kwaliteit. Ze hebben dan het gevoel serieus genomen te worden. Daarnaast geeft dit hen een mogelijk doel voor ogen.

Bij de meeste bedrijven zal er nog ruimte voor verbetering zijn met betrekking tot employee engagement om verzekerd te zijn van succes van het bedrijf. Hierbij is het essentieel om te luisteren naar werknemers. De ervaringen die huidige, maar ook voormalige werknemers delen is de beste manier om erachter te komen waar de punten van verbetering liggen om een betere werk omgeving te creëren.

©Ella Jonkers, De Gastvrijheidscoach

Ella Jonkers over betrokken horecapersoneel