Arbowetgeving in de horeca
Personeel Regels en Wetten Horeca

Arbowetgeving in de horeca: risico’s en gevolgen

Aangeboden door: Horecava
maandag, 22 april 2024

Werken in de horeca is niet vrij van risico’s. Als (horeca)ondernemer kun je deze risico's wel zo veel mogelijk voorkomen en beperken, door risico’s te herkennen en goede en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s binnen de horecabranche, samengesteld door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Fysieke en mentale belasting

Te hoge werkdruk is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim in de horeca. Zeker met de aanhoudende personeelstekorten, ontstaat er gemakkelijk een te hoge werkdruk. Dit kan in combinatie met fysieke overbelasting leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. 

Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat je je medewerkers zo inroostert dat je bijdraagt aan een gezonde werk-privébalans. Dit realiseer je door voldoende afwisselde taken aan te bieden en genoeg pauze in te plannen.

Agressie en geweld

Het komt (helaas) geregeld voor dat horecapersoneel te maken krijgt met ongewenst gedrag van gasten. Denk aan agressiviteit of intimidatie. Dit leidt meestal tot een negatieve en onveilige werksfeer. In sommige gevallen blijkt de schade zo groot, dat medewerkers er mentale klachten aan over houden.

Maak duidelijke afspraken en bied je medewerkers trainingen aan, zodat ze leren hoe met ongewenst gedrag om te gaan. Zorg er daarnaast voor dat er nazorg is voor medewerkers die ermee te maken krijgen en registreer en evalueer incidenten.

Geluid

In de horeca worden zowel gasten als het personeel blootgesteld aan geluid, zowel in de keuken als in de zaak. Zij lopen hiermee het risico op ernstige gehoorklachten. Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan leiden tot lawaaidoofheid of tinnitus. Controleer het geluidniveau in jouw zaak en zorg dat het onder die 80 decibel blijft. Wanneer het daarboven komt, ben je volgens de Arbowet verplicht maatregelen te nemen.

Arbeid door jongeren

De horeca is een branche waar veel jonge medewerkers werken. Als werkgever dien je rekening te houden met de strenge regels over de werk- en rusttijden van jongeren. Voor deze groep werknemers geldt namelijk dat zij voldoende lichamelijke rust nodig hebben en niet te zwaar fysiek en mentaal belast mogen worden. Doordat jongeren weinig werkervaring hebben en minder snel gevaar zien, zijn toezicht, voorlichting en instructies vanuit de werkgever extra belangrijk. 

Voorkom problemen met de Arbowetgeving

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of horecawerkgevers zich aan de Arbowet horeca houden. Zij controleren of de wettelijke regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden nageleefd worden.

Door zorgvuldig een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen, creëer je voor jezelf en de Arbodienst een overzicht waar de risico’s binnen jouw bedrijf zich bevinden en geef je jezelf de mogelijkheid deze te verkleinen of voorkomen. Luister goed naar je collega’s om problemen te herkennen die jij zelf niet (meer) ziet. Tot slot blijft het van groot belang dat je je medewerkers goede voorlichting en instructies geeft over de bedrijfsrisico’s. 

Bekijk de complete Arbowet, om te zien waar jij als werkgever allemaal op moet letten.

Lees ook: Regels en Wetten – regels in de keuken