Geluid in de horeca: een stille dreiging voor je gezondheid

Aangeboden door: Horecava
donderdag, 30 november 2023

Stel je voor dat je thuis komt na een avond in een café, de discotheek of een feest bij een vriend(in). Je oren suizen en je hoort een lichte piep. Je verwacht dat het wel weg zal zijn als je lekker gaat slapen, maar wanneer je de volgende ochtend ontwaakt, is de piep niet verdwenen – een grote kans dat hier sprake is van tinnitus. Volgens de GGD komen er in ons land jaarlijks duizenden jongeren met ernstige gehoorklachten. Het is een van de gevolgen van blootstelling aan te hard geluid. Ook in de horeca worden veel mensen blootgesteld aan geluidsniveaus die schadelijk kunnen zijn.

Blijvende beschadiging
Het geluidsniveau in cafés, bars en discotheken is vergelijkbaar met dat van een kettingzaag of een helikopter van dichtbij. Horecapersoneel en gasten worden regelmatig blootgesteld aan dit intense geluid, wat kan leiden tot (tijdelijk) gehoorverlies, oorsuizen of pieptonen. Bij incidentele blootstelling heeft het oor vaak de mogelijkheid om zich redelijk te herstellen. Echter, bij herhaalde en langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan het gehoor blijvend beschadigd raken met ernstige gevolgen.

Verhoogd risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen
Wanneer geluid te intens is of langdurig op ons inwerkt, kan dit een negatieve invloed hebben op zowel onze gezondheid als ons welzijn. Geluid kan leiden tot slaapproblemen, verstoring van dagelijkse activiteiten en stress. Deze effecten leiden op hun beurt mogelijk tot een verhoogde bloeddruk en toegenomen niveaus van het stresshormoon cortisol. Cortisol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen. Bovendien kan geluid direct leiden tot fysiologische reacties, zoals misselijkheid.

Geluidscontroles op Horecava
Met bovenstaande in gedachten, is het tijdens Horecava van groot belang dat exposanten zich aan het maximaal toegestane geluidsniveau van 85dBA houden. Uitzonderingen op dit geluidsniveau voor speciale activiteiten, zoals optredens, zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie. Een externe partij voert gedurende de beurs constant geluidscontroles uit. Blijkt dat het geluidsniveau wordt overschreden? Dan worden er maatregelen genomen en is er kans op een boete van minimaal 500 euro.

Samen tegen gehoorschade!