Ondernemerschap

Alles wat je moet weten over nieuw register sociale hygiëne

Aangeboden door: SVH
woensdag, 28 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register sociale hygiëne. Voor mensen die al geregistreerd staan geldt dat zij een herbevestigen bij de Lcsh van de huidige registratie moeten uitvoeren. Voor mensen die na 1 juli het diploma sociale hygiëne halen heeft het meer gevolgen.

Waarom een nieuw register sociale hygiëne?

De reden dat de Lcsh het nieuwe register sociale hygiëne overneemt van SVH is eenvoudig. De overheid, in dit geval het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wil zelf beheer hebben over dit soort grote aantallen persoonsgegevens zoals die nu in het SVH Register sociale hygiëne staan. Je kunt je voorstellen dat er vanaf 1995, sinds de invoering van sociale hygiëne, inmiddels honderdduizenden mensen in het SVH register staan.

Wat gaat er gebeuren vanaf 1 juli?

Het nieuwe register sociale hygiëne is vanaf 1 juli operationeel. Het nieuwe register is te vinden op de website van de Lcsh. Als je na 1 juli het SVH diploma sociale hygiëne haalt, dan moet je je als geslaagde kandidaat zelf aanmelden bij de Lcsh via bovenstaande website. Dat moet via DigiD. Je krijgt dan een aantal vragen over jouw gegevens. Die gegevens worden vergeleken met jouw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en met persoonsgegevens die je hebt ingevuld bij het examen. Vanaf 1 juli moet je dat als individuele burger nu zelf regelen bij de Lcsh en daar worden leges voor in rekening gebracht. De minister van VWS moet nog bepalen hoe hoog dat bedrag wordt, maar als richtprijs wordt nu € 92,- gesteld. Tot en met 30 juni loopt dit nog via SVH.

Herregistratie na 1 juli

Sta je op dit moment bij SVH in het register sociale hygiëne, dan worden jouw gegevens doorgegeven aan VWS en de Lcsh. Maar dan sta je nog niet in het nieuwe register. Herbevestigen van jouw registratie is gratis maar gaat niet automatisch. Want ook iedereen die nu al in het SVH register staat, moet zichzelf aanmelden bij de Lcsh via DigiD. Dat is noodzakelijk vanwege wettelijke bepalingen vanuit de privacywetgeving, de AVG. De werkwijze voor herregistratie is min of meer gelijk aan die van een registratie zoals hierboven beschreven.

Je hebt 5 jaar de tijd, dus tot 30 juni 2028, om je huidige registratie te herbevestigen bij de Lcsh. Een ruime termijn waarbij geldt: ben je te laat, dan vervalt de registratie in het SVH register en kom je dus ook niet meer in het nieuwe register zonder opnieuw examen te doen.

Er blijft veel hetzelfde

Er blijft ook veel ongewijzigd. Want na 1 juli kun je nog steeds bij een SVH erkende opleider zijn voor je opleiding sociale hygiëne, kun je nog steeds examen doen bij SVH en heb je een diploma nodig om jezelf te kunnen registreren in het register. Het enige wat dus verandert is de plek waar je wordt bijgeschreven in het register.

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie over het nieuwe register sociale hygiëne en de wijzigingen na 1 juli 2023 verwijzen we naar de veelgestelde vragen en naar de website van de Lcsh. Of bekijk wat de wijziging voor jou betekent in de uitlegvideo met Ricardo Eshuis, directeur van SVH.