Donation Room Horecava: minder verspilling en goede doelen helpen

Aangeboden door: Horecava
woensdag, 30 november 2022

Voedselverspilling tegengaan is iets waar we in de horecabranche allemaal aan moeten bijdragen. Tijdens Horecava 2023 zal dat zeker niet anders zijn. Duurzaamheid is voor Horecava een belangrijk begrip. De Donation Room zal daarom tijdens komende Horecava weer ingezet worden voor de maatschappij. Maar wat doet de Donation Room en waarom zet Horecava dit initiatief in?

Wat is de Donation Room?

Na gesprekken met verschillende maatschappelijke initiatieven in de regio, bleek dat er een grote behoefte bestaat aan spullen en producten, die vaak achterblijven na evenementen in de RAI. Vanuit deze behoefte ontstond de Donation Room. Standhouders krijgen hierbij de mogelijkheid om overige producten en goederen, die aansluiten op de wensen en behoeften, te doneren. De spullen die worden opgehaald worden uitgedeeld aan verschillende maatschappelijke en sociale initiatieven in de regio Amsterdam. Hiermee worden mensen die het hard nodig hebben geholpen en krijgen de spullen een waardevol tweede leven. Daarnaast draagt de Donation Room tegelijkertijd ook bij aan een duurzame toekomst.

Waarom zet Horecava de Donation Room in?

In de Nederlandse horecabranche belandt elk jaar gemiddeld ruim 51 miljoen kilo voedsel in de afvalbak (Dutch Food Week, 2022). Dat is extreem veel. Voedselverspilling leidt tot meer CO2 uitstoot met de nodige gevolgen voor het klimaat. Hier moet verandering in komen en daarom is Horecava ook partner in ‘Samen tegen voedselverspilling’. Gelukkig dragen veel horecazaken al bij aan het verminderen van voedselverspilling. Naast dat het duurzaam is kan het namelijk ook geld besparen. Met behulp van de Donation Room van de RAI wil Horecava voedselverspilling voorkomen.

Welke initiatieven doen vaak mee aan de Donation Room?

Hieronder staat een overzicht van sociale initiatieven die zich aangesloten hebben aan de Donation Room. Later zal bekend zijn welke initiatieven meedoen aan de Donation Room van Horecava 2023.

 • Voedselbank Zuid: verstrekt voedselpakketten aan mensen die geen geld hebben voor boodschappen. Voedsel wordt niet gekocht – het wordt verkregen uit overschotten en donaties, waardoor voedselverspilling wordt verminderd en het milieu wordt belast. Het doel van de Voedselbank is om mensen in nood te helpen.
 • Buurtgebouw Hendrik de Keijser: Buurthuis Hendrik de Keijser geeft lokale kinderen en volwassenen de kans om samen, door en voor elkaar activiteiten te organiseren. Ongeacht hun achtergrond bundelen bewoners hun krachten om de kwaliteit van leven te vergroten en mensen in staat te stellen samen te leven en elkaar beter te leren kennen.
 • Dorcas: is een kringloopwinkel in de Metropoolregio Amsterdam. Alle opbrengsten gaan naar maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland.
 • Friendship Sports Centre: is een sportcentrum volledig uitgerust voor kinderen en jongeren met een beperking. Hun doel is om het leven van mensen met een beperking te verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving.
 • Humanitas: is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
 • Leger des Heils Bij Bosshardt: is een buurtontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Mensen gaan er voor een kopje koffie, een luisterend oor, een gezellige maaltijd of diverse andere activiteiten. De activiteiten die bij Bij Bosshardt worden georganiseerd, worden bepaald door de wensen en behoeften van de buurt.
 • Puur Zuid: is een open organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Zij denkt mee in alle buurten en wijken van Amsterdam Zuid en ondersteunt waar nodig.
 • Regenboog Group: ondersteunt mensen die in sociale armoede leven. Of ze nu geïsoleerd zijn geraakt door psychische of verslavingsproblemen, op straat leven of financiële schulden hebben: De Regenboog Groep stimuleert mensen in sociaal zwakkere situaties om de leiding terug te nemen en een bevredigend en sociaal actief leven voor zichzelf op te bouwen.
 • ROC van Amsterdam: verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op negen moderne mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Ieder mbo-college heeft een eigen opleidingsaanbod en een aantal specialismes.
 • Stichting Sina: strijdt tegen armoede in Amsterdam. Het richt zich op individuen en gezinnen die op of nabij de armoedegrens leven. Het doel is om mensen op verschillende manieren inzicht te geven in hun eigen kunnen en hen te helpen zelfredzamer te worden zodat ze weer kunnen participeren in de samenleving.
 • Vivium Torendael: richt zich op verpleegkundige zorg voor mensen met dementie. Ze streven ernaar de kwaliteit van leven van de mensen in hun moderne verpleeghuis te verbeteren door residentiële ondersteuning, verpleegkundige zorg en verbeterde levenskwaliteit te bieden om mensen met dementie te helpen een normaal leven te leiden.
 • Cordaan: is een organisatie voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen.

Resultaat van vorige edities

Vorige edities van Horecava bleek al dat er ontzettend veel potentieel uit de beurs komt. Zo had het Donatie Team, bestaande uit de vrijwilligers van de diverse initiatieven, na Horecava 2020 kratten vol voedsel ingezameld. Hier werden vele initiatieven in de regio Amsterdam meegeholpen. Dit jaar zijn we dan ook in gesprek met mensen om nog meer overvloed van de beurs een nieuwe waardevolle bestemming te geven. Daarnaast kijkt Horecava ook naar hoe de overvloed vermeden kan worden.