Stappenplan voor meer circulariteit

Aangeboden door: Horecava
woensdag, 17 juni 2020

We moeten naar een economie waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen: een circulaire economie. Een circulaire economie is een samenleving waar geen afval meer bestaat, doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen worden hergebruikt.

De koplopersgroep is een groep van een aantal vooruitstrevende Amsterdamse hotels die een voorbeeldfunctie hebben in circulair ondernemen. Met hun hotels laten ze zien hoe het ook anders kan, ze geven lezingen (onder andere tijdens Horecava) en reiken handvatten aan, dit doen zij op uitnodiging van de gemeente. Zoals dit stappenplan om aan de slag te gaan. En dat geldt niet alleen voor hotels, maar voor elke horeca ondernemer die meer wilt doen aan circulariteit.

Stappen en tips om aan de slag te gaan

Stap 1:  Sluit aan bij je missie, formuleer realistische circulaire doelen en rapporteer voortgang.
Waarom wil je werken aan circulariteit en hoe sluit dit aan bij de identiteit van het hotel? Een visie die bij het hotel past is herkenbaar voor je medewerkers en gasten. Rapporteer elk jaar wat je hebt bereikt!

Stap 2: Breng kansen in beeld.
Door een circulaire scan uit te (laten) voeren wordt duidelijk welke onderdelen in de bedrijfsvoering de grootste impact hebben op het milieu; vraag ook bij je leverancier en producent naar de milieuprestatie van producten (bijvoorbeeld op basis van ‘levenscyclusanalyses’ van producten). Zoek oplossingen die ‘hoog scoren op circulariteit’

Stap 3: Spreek niet van afval, maar van grondstoffen.

Stap 4: Daag je leveranciers uit op het gebruik van grondstoffen.
Doorloop hierbij alle stappen: ontwerpfase, productiefase, gebruiksfase en afdank- en terugnamefase.
Ga ook na wat zij aan monoverpakkingen en andere restmaterialen kunnen doen.

Stap 5: Kijk wat mogelijk is met ‘Van Bezit naar Gebruik’.
Een producent die een dienst verkoopt en eigenaar blijft van het product dat deze dienst levert, heeft belang bij een lange levensduur. ‘Product as a Service’. ‘Buy-back’ afspraken met toeleveranciers kan een eerste stap zijn.

Stap 6: Motiveer het team en enthousiasmeer de gast.
Blijf collega’s en gasten betrekken. Zorg dat de collega’s het verhaal goed kunnen vertellen en dat ze weten waar duurzame en circulaire keuzes zijn gemaakt. En bedenk dat gasten vaak meer willen en accepteren dan je denkt.

Stap 7: Doe het samen: binnen de keten, de branche en de buurt.
Uit de koplopergroep komt naar voren dat het vinden van alternatieven een tijdrovende bezigheid kan zijn; ze geven daarom aan dat het delen van ervaringen en het uitwisselen van inzichten heel zinvol is.