Start-ups en Innovatie

Stappenplan horecabedrijf starten

Aangeboden door: Horecava
dinsdag, 30 maart 2021

Bij het starten van een horecabedrijf komt veel kijken. Onderstaande stappenplan van de Kamer van Koophandel geeft je een goed inzicht welke acties je moet nemen als je een horecazaak opent. Van bestemmingsplan en vergunningen tot hygiëne en openingstijden.

Stap 1: Schrijf je horecabedrijf in bij de KVK

Je moet je horecabedrijf inschrijven in het Handelsregister van de KVK. Let op: je kunt je pas inschrijven als je een huurcontract of koopcontract hebt van het pand waar je je met jouw horecabedrijf gaat vestigen. Je hoeft je onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst je als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijg je jouw omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer (btw-id).

Stap 2: Check bestemmingsplan voor vestiging op locatie

In het bestemmingsplan van de gemeente staat of er op een bepaalde plaats horeca mag komen. Zo niet, dan kun je bij je gemeente vragen om een wijziging van het bestemmingsplan.

Stap 3: Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan

Je hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten eten en drinken in jouw restaurant of café. Soms is er geen exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Bijvoorbeeld voor een afhaalrestaurant of bedrijfskantine. Dit is per gemeente verschillend. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente. Met alleen een exploitatievergunning mag je trouwens nog geen alcohol schenken. Hiervoor heb je een drank- en horecavergunning nodig.

Stap 4: Vraag een drank- en horecavergunning aan

Voor schenken van alcohol heb je een drank- en horecavergunning nodig. Je moet 21 jaar zijn om een drank- en horecavergunning aan te vragen. Op een horecavergunning moeten minimaal 2 personen vermeld staan. Zij moeten allebei in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne en zij moeten in het bedrijf aanwezig zijn. Alleen alcoholvrije drank? Ga dan bij je gemeente na of je een drank- en horecaverlof nodig hebt.

Stap 5: Zorg voor een brandveilig horecabedrijf

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van je bedrijf. Deze eisen gelden alleen als je een drank- en horecavergunning nodig hebt. Je moet ook maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen. Lees meer over deze maatregelen.

Stap 6: Ga na of je een omgevingsvergunning nodig hebt

Voor bouwen, verbouwen of renoveren heb je meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Ga je slopen? Dan moet je vaak een sloopmelding doen. Bij een monument gelden andere regels. Voor het plaatsen van reclame op of aan je pand heb je meestal ook een omgevingsvergunning nodig.

Stap 7: Kijk welke vergunningen je nog meer nodig hebt

Vergunningen die je misschien ook nodig hebt: terrasvergunning, vergunning verkoopdemonstratie in horeca, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten. Als je kansspelautomaten plaatst, moet je kansspelbelasting betalen.

Stap 8: Regel je inschrijving in een register van de NVWA

Als je levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet je je inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op regels voor het produceren, verwerken of verkopen van levensmiddelen. Deze regels zijn er zodat levensmiddelen voor consumenten veilig zijn.

Stap 9: Werk volgens de HACCP

Bij het bereiden van eten en drinken moet je werken volgens de HACCP. HACCP is een veiligheidssysteem dat voorkomt dat de veiligheid van levensmiddelen in gevaar komt. In elke fase in de productie breng je in kaart wat er mis zou kunnen gaan en hoe je dit kunt voorkomen. Je kunt een goedgekeurde hygiënecode gebruiken of zelf een HACCP-plan opstellen. Als je werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoe je automatisch aan de wet. Als je zelf een HACCP-plan opstelt, dan beoordeelt de NVWA je plan. Bekijk op de website van de NVWA de hygiënecodes per sector.

Stap 10: Als je personeel in dienst neemt

Als je personeel in dienst neemt, moet je een risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E) hebben. Je kunt de Horeca RI&E gebruiken. Als je sterke drank verkoopt, moet je personeel 16 jaar of ouder zijn. Een barmedewerker onder de 18 mag wel alcohol verkopen, maar niet drinken. In de zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn van minimaal 21 jaar. Deze moet een SVH Diploma Sociale Hygiëne of verklaring vakbekwaamheid hebben. Dit diploma of deze verklaring heb je nodig om je te registreren in het Register Sociale Hygiëne.

Stap 11: Check de toegestane openingstijden

De toegestane openingstijden en sluitingstijden zijn per gemeente verschillend. Wil je jouw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden? Dan moet je in veel gemeenten een ontheffing aanvragen. Je moet hiervoor een drank- en horecavergunning hebben of beheerder van een horecabedrijf zijn.

Stap 12. Check de milieuregels

Als ondernemer heb je te maken met milieuregels. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, energie en afvalstoffen. Het is meestal niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Vaak is een melding van je bedrijf bij de gemeente voldoende. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar je je wilt vestigen.

Stap 13. Vraag toestemming voor gebruik van muziek

Laat je in je horecabedrijf muziek horen, bijvoorbeeld achtergrondmuziek? Dan moet je toestemming hebben van de tekstdichter, de componist, en de muziekuitgever. Dit regel je door een licentie aan te vragen en een vergoeding betalen. Je doet dat bij een collectieve beheersorganisatie (CBO) zoals Buma/Stemra of Sena. Zij regelen dat jouw vergoeding bij de makers terecht komt.