Regels en Wetten – regels waterrecreatie

Aangeboden door: Horecava
zaterdag, 30 januari 2021

De onderstaande informatie wordt je aangeboden door Ondernemersplein. Een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via ondernemersplein.kvk.nl vind je informatie en advies van de (semi-)overheid. Alles wat je nodig hebt om te ondernemen. Wetgeving, belastingregels maar ook subsidies, ondernemersevenementen en branche-informatie.

Activiteiten in een stiltegebied

Een stiltegebied is een beschermd gebied in de natuur. U hoort er alleen geluiden die bij het gebied horen. Andere geluiden mogen niet harder zijn dan 40 decibel (dB). In de Provinciale… (lees meer)

Activiteiten in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

In waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden regels voor het bodemgebruik. Deze milieuregels staan in de Provinciale… (lees meer)

Eisen aan pleziervaartuigen

Bouwt of importeert u pleziervaartuigen? Dan moeten ze voldoen aan milieueisen en veiligheidseisen. Eisen gelden voor: pleziervaartuigen tussen de 2,5 en 24 meter lang pleziervaartuigen… (lees meer)

Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een evenement op een voor publiek toegankelijke plaats? Bijvoorbeeld op straat, in een park of op een plein? Dan heeft u mogelijk een evenementenvergunning van de… (lees meer)

Keur: regels voor waterkeringen en watergangen

In de keur staan de regels voor waterkeringen (dijken en kades) en watergangen (bijvoorbeeld sloten en rivieren). De keur is een verordening van een waterschap. Heeft u grond bij een… (lees meer)

Legionella voorkomen

Legionella (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in kraanwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra… (lees meer)

Ligplaatsvergunning aanvragen

Wilt u uw vaartuig op een vaste plek aanleggen? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of het waterschap. In de ligplaatsvergunning staan… (lees meer)

Nachtregister bijhouden

Biedt u overnachtingen aan, bijvoorbeeld in een hotel, bed & breakfast of jachthaven? Dan moet u een doorlopend nachtregister bijhouden. Zodat u bijvoorbeeld bij brand kunt laten zien wie er bij u… (lees meer)

Oprichting van een zwembad of recreatieplas melden

Wilt u een zwembad beginnen, uitbreiden of veranderen? En deze zwemlocatie openstellen voor publiek? Dan moet u dat melden bij de provincie. De meldplicht geldt voor: openbare… (lees meer)

Regels voor binnenvaart

Let op: wetswijziging. Vaart u met uw pleziervaartuig, passagiersschip of vrachtschip over de binnenwateren? Dan moet u zich houden aan de Binnenvaartwet. In de Binnenvaartwet staan eisen voor onder meer: de deugdelijkheid,… (lees meer)

Regels voor hygiëne en veiligheid van zwembaden

Zwembaden en door de provincie aangewezen zwemgelegenheden moeten voldoen aan de regels voor hygiëne en veiligheid. Er zijn minimumeisen voor de kwaliteit van het Nederlandse… (lees meer)

Regels voor marifoongebruik

Als u maritieme zendapparatuur gebruikt dan gelden er gebruiksregels. Marifoongebruik vanaf een vaartuig Als u op uw vaartuig maritieme zendapparatuur wilt gebruiken… (lees meer)

Toeristenbelasting betalen

Heeft u een accomodatie waar toeristen blijven overnachten? Bijvoorbeeld een hotel, bed & breakfast (b&b), pension, bungalowpark, camping of jachthaven? Dan moet u toeristenbelasting… (lees meer)

Vaarbewijs of vaarvergunning voor binnenvaart aanvragen

Vaart u met een schip op de Nederlandse binnenwateren? Dan heeft u in de meeste gevallen een vaarbewijs nodig. Er zijn verschillende soorten vaarbewijzen. Klein Vaarbewijs (KVB) Een klein… (lees meer)

Vergunning of ontheffing aanvragen voor bouwen bij een provinciale vaarweg

Wilt u bouwen op, over of aan een provinciale vaarweg? U wilt bijvoorbeeld een brug, aanlegsteiger, oevervoorziening of insteekhaven bouwen. Dan heeft u een vergunning… (lees meer)

Vergunning voor ondernemen in een recreatiegebied

Wilt u ondernemen in een recreatiegebied? Dan moet u soms een vergunning aanvragen bij een recreatieschap. Een recreatieschap is een samenwerking tussen gemeenten en provincies… (lees meer)