Forse mindering voedselverspilling mogelijk

Aangeboden door: Horecava
zondag, 12 januari 2020

Nederlandse restaurants en hotels kunnen gezamenlijk jaarlijks 61 miljoen kilo voedselverspilling vermijden en daarmee 582 miljoen euro besparen. Dit besparingspotentieel is maandag 13 januari bekendgemaakt tijdens de Horecava in de RAI Amsterdam op de slotdag van de Food Waste Challenge. Ook is het gezamenlijke besparingsdoel voor 2030, een reductie van 50%, onthuld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rabobanks groepsdirectievoorzitter Wiebe Draijer.

De Food Waste Challenge is een door Rabobank georganiseerd traject in samenwerking met stichting Samen Tegen Voedselverspilling om voedselverspilling in de horeca tegen te gaan. Het is de eerste keer dat er een dergelijk grootschalig initiatief in horecasector is georganiseerd.

In Nederland wordt ongeveer een derde van het voedsel verspild. De horecasector is daarbij een belangrijke aandeelhouder met 14 procent van het totaal. Deelnemers aan de Food Waste Challenge probeerden op twee fronten winst te behalen om verspilling in hun horecazaken in te dammen: op het keukenafval tijdens de voorbereiding en de zogenaamde ‘platewaste’, wat terugkomt op de borden van de gasten. Daarbij kregen ze hulp van experts van Wastewatchers en Hotelschool The Hague.

Verbetering verdienmodel

De Food Waste Challenge is een programma opgezet door de bank om in de horecasector de ecologische voetafdruk van voedsel te verkleinen. “De marges in de horeca zijn klein. Tegelijkertijd is het toch een voedselverspillingshotspot,” aldus Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie bij Rabobank. “Het lijkt dan een abc’tje, maar de mogelijkheden voor voorkomen, verminderen en verwaarden van verspilling moeten wel inzichtelijk gemaakt worden. Dat lukt dankzij de Food Waste Challenge, wat bijdraagt aan het verdienmodel én aan het verduurzamen van de onderneming.”

21 procent minder verspild

Bijna honderd horecazaken rondden het gehele uitdagingstraject met succes af. Na een nulmeting waarbij gedurende alle openingsdagen in een week het voedselafval werd gemeten, werd het besparingsdoel vastgesteld. Op basis van het uitgangspunt dat in de korte tijd 12,5% vermindering haalbaar zou moeten zijn Hierna werkten de bedrijven zes weken met hulp van de experts aan het realiseren van deze ambities. Bij de slotmeting is wederom gedurende een week al het voedselafval gemeten. Hieruit blijkt dat de 92 restaurants gemiddeld 21 procent minder verspilling hebben behaald.

In 2030: 50% reductie

Vanuit de resultaten uit de nulmeting is het besparingspotentieel voor alle (hotel)restaurants berekend. Dit komt neer op 61 miljoen kilo minder voedselverspilling, wat evenveel is als één jaar voedsel voor alle inwoners van de stad Haarlem. Dit is een potentiële kostenbesparing van 582 miljoen euro voor de sector en een reductie van 121.000 ton CO2-uitstoot. De Verenigde Naties heeft als doel gesteld om in 2030 50% minder voedsel te verspillen. De Nederlandse restaurants zullen hiervoor een reductie dienen te realiseren met een economische waarde van 291 miljoen euro.

Doggybag

Bij de presentatie van deze cijfers in de RAI Amsterdam stonden de doelen voor 2030 op een manshoge ‘doggybag’, onthuld door minister Schouten en Wiebe Draijer. Om ook de horecagasten meer te betrekken, start het Ministerie van LNV in samenwerking met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling een campagne, waar de doggybag met mascotte Becky een prominente rol gaan spelen.

In september 2020 start de tweede editie van de Food Waste Challenge. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde horecaondernemers zich al opgeven voor dit besparingsprogramma.

Meer informatie is te vinden op: www.rabobank.nl/foodwastechallenge.


Noot voor redacties (niet ter publicatie):
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein de Haas-Hebink, Brand marketing manager van RAI Amsterdam. Bereikbaar via +31 (0)6 15 45 42 97 en e-mail op m.d.haas@rai.nl