Personeel Ondernemerschap Horecaondernemer

Inclusiviteit als kans voor de horeca

Aangeboden door: Horecava
vrijdag, 18 maart 2022

Sinds het begin van de coronacrisis zijn volgens vakbond FNV meer dan 90.000 horecamedewerkers in een andere sector gaan werken. Dat terwijl al voor de pandemie 1/3 van de horecabedrijven met een personeelstekort kampte. Het wordt dus tijd voor de horeca om de vijver waarin zij vissen voor personeel, te vergroten. Dit kan door na te denken over medewerkers uit een minder voor de hand liggende doelgroep.

 1. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Hoewel sommige ondernemers mogelijk nog wat huiverig zijn, kan de gastvrijheidssector goede kansen bieden voor mensen met een beperking. Nederland telt al diverse horecaondernemingen waar het personeels­bestand merendeels bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking, zoals Happy Tosti en Brownies&downieS. Of denk aan Ctaste waar je kunt dineren in het donker. Een restaurant dat succesvol wordt gerund door oprichter Sandra Ballij met blinde en slechtziende obers.

“Denk niet in beperkingen, maar juist in mogelijkheden voor je bedrijf”.
Sandra Ballij, Ctaste

En de overheid helpt ook een handje, want in het sociaal akkoord is besloten dat tussen 2014 en 2026  er 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten worden gecreëerd. De overheid heeft hiervoor subsidies en fiscale voordelen beschikbaar gesteld. Op de site opnaarde100000.nl staat een helder overzicht van de verschillende mogelijkheden.

 1. Oudere werknemers

Lees meer over duurzame horeca
>>
De helft van het horeca­personeel is jonger dan 25 jaar en nog geen 10% is ouder dan 55. Hier liggen dus kansen, vooral omdat er momenteel veel werkloosheid is onder 55-plussers. Dit is een groep met veel ervaring die daardoor een belangrijke aanvulling kan zijn voor de vaak jonge en wat meer onervaren teams.

Daarnaast zijn er ook voor deze groep interessante financiële regelingen zoals:

 • Premiekorting: Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar betaalt de werkgever minder premie WW en WIA (UWV).
 • Loonkostenvoordeel: Een werkgever die een werkloze van 56 jaar of ouder in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van maximaal €6000 per jaar.

Tenslotte zijn er nog enkele regelingen die het risico van het aannemen van een oudere werkgever beperken zoals het werken op proef en de no-riskpolis (UWV, 2019)

 1. Vluchtelingen

Door de huidige situatie in de wereld (denk aan Oekraïne, Syrië etc.) zijn er grote groepen mensen die door omstandigheden niet meer in hun eigen land kunnen wonen. Deze mensen zijn vaak op zoek naar werk, maar hun diploma’s zijn meestal niet geldig in Nederland. Daarbij zijn ze de Nederlandse taal nog niet (volledig) machtig. Dit levert ook kansen op voor de horeca. Wil je een vluchteling in dienst nemen, dan kun je als werkgever in aanmerking komen voor allerlei fiscale voordelen en subsidieregelingen. Daarnaast zijn er opleidingsprogramma’s die vluchtelingen in korte tijd omscholen tot een beroep waar in Nederland veel behoefte aan is. Meer informatie hierover vind je op de website van vluchtelingenwerk Nederland.

Maar hoe doe ik dat in de praktijk? Jobcarving!

Als je gaat werken met andere mensen dan met wie je gewoonlijk werkt, moet je soms de indeling van je werkproces aanpassen. Ga niet standaard uit van vaststaande functies, maar bekijk of je bestaande functies op een andere manier kunt indelen. Dit heet ‘jobcarving’. Op deze manier kun je makkelijker banen creëren voor interessante doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dit is in het voordeel van de nieuwe werknemers, maar ook voor je bedrijf. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Wat is ‘Jobcarving’ en hoe pak je het aan?

Ga niet standaard uit van vaststaande functies, maar bekijk of je bestaande functies op een andere manier kunt indelen. Zo pas je de functie aan aan de behoefte die er is vanuit de (nieuwe) werknemer en het bedrijf.

 1. Maak een analyse van de bestaande taken
  Voer gesprekken met je werknemers om beter zicht te krijgen op hun taken. Vraag je daarbij goed af wat de hoofd- en bijzaken zijn. Het doel is om er straks voor te zorgen dat gespecialiseerde werknemers meer ruimte krijgen voor hun hoofdwerkzaamheden, zodat zij efficiënter kunnen werken. De aanvullende werkzaamheden kunnen door iemand anders worden gedaan.
 2. Bekijk welke taken geschikt zijn
  Vraag je goed af welke taken geschikt zijn voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Herhalend en nauwgezet werk past bijvoorbeeld goed bij personeel met autisme en taken waar je niet voor hoeft te lezen of schrijven passen weer beter bij mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn.
 1. Maak een functieprofiel
  Beschrijf nauwkeurig waaraan iemand in de nieuwe functie moet voldoen. Dit geeft je houvast bij het vinden van een passende kandidaat.
 2. Zoek geschikte kandidaten
  Werknemers met een beperking kun je vinden via een re-integratiebedrijf of de sociale werkvoorziening van je gemeente. Of kijk eens op de site van de colourkitchen. Zij zijn gespecialiseerd in het opleiden van ‘mensen die een beetje extra hulp nodig hebben’ en zijn altijd op zoek naar stageplaatsen. Bekijk hier het .
 3. Zorg voor begeleiding
  Het aannemen van mensen met een beperking stelt specifieke eisen aan zowel de werkgever als de werknemer. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor deskundige begeleiding. Via het UWV kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning van een interne jobcoach.
Op de site van HappyTosti zijn ze eerlijk over de voor- en nadelen. “Het werken met mensen met een arbeidsbeperking brengt extra administratieve uitdagingen met zich mee. Door een sociaal medewerkersbeleid zitten we echter in een constante draaikolk van regels, wetten, gesprekken, vergoedingen, contactpersonen en boetes. Gemeentes voeren nog geen eensluidend beleid met betrekking tot deze doelgroep. Het zou mooi zijn als dit in de toekomst verbetert, zodat we nog meer tijd kunnen steken in onze medewerkers”.

Ondanks deze uitdagingen zitten er ook veel voordelen aan het werken met mensen met een beperking, 55-plussers of vluchtelingen. Het stelt je bedrijf in een goed maatschappelijk daglicht. Daarnaast zijn deze werknemers over algemeen extra gemotiveerd. Ballij:” Ze werken zelfs zo graag dat ze soms uren eerder komen opdagen. Want als je graag wilt meedoen en nooit de kans krijgt, dan ben je ontzettend dankbaar en wil je jezelf drie keer zo graag bewijzen.”

Gemotiveerde werknemers dragen ook bij aan meer werkplezier. Dit heeft weer een positief effect op het ziekte­verzuim.