Drank- en Horecawet: wijzigingen voor de detailhandel

Aangeboden door: Horecava
vrijdag, 26 maart 2021

Verkoopt je alcohol? Voor gebruik buiten je winkel? Dan moet je je houden aan de regels van de Drank- en Horecawet. Als je sterke drank (>15%) verkoopt, heb je op basis van de Drank- en Horecawet een slijterijvergunning nodig.

Per 1 juli 2021 treedt de Alcoholwet inwerking, die voortvloeit uit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet. De Alcoholwet vervangt de huidige Drank- en Horecawet.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de prijsacties, verkoop op afstand (online verkoop), inrichtingseisen en stagemogelijkheden. De wijzigingen zijn relevant voor onder andere slijters, supermarkten, wijnhandelaren, online aanbieders van alcoholhoudende dranken, bezorgers en bedrijfsmatige ophaalpunten.

De belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet voor de detailhandel

 

  • Prijsacties alcohol met meer dan 25% korting niet langer toegestaan

Verkopers moeten aanbiedingen op alcohol beperken tot maximaal 25% korting. Zo zijn stuntaanbiedingen voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ niet meer toegestaan. Hiermee wil het kabinet de kans vergroten dat consumenten bewuster omgaan met het kopen van alcoholhoudende dranken en niet veel meer in huis halen dan ze eigenlijk van plan waren.

  • Online alcohol verkoop

Sterke-drankverkopers op internet moeten aan de dezelfde wettelijke eisen voldoen als slijters met een fysieke winkel. In de praktijk betekent dat dat in de webshop geen andere producten aangeboden mogen worden.Onveranderd blijft dat alcohol op bestelling verkopen via een webshop, alleen kan als het bestemmingsplan dit toe staat. Sterke drank mag alleen via een webshop worden verkocht als er ook sprake is van een fysieke slijterij, die dus een slijterijvergunning heeft.

Voor de verkoop van drank met minder dan 15% alcohol, zoals bier, wijn, port en sherry, is geen vergunning nodig. Heb je geen slijterij of andere winkel? Dan mag je licht alcoholhoudende drank (<15%) op bestelling afleveren vanuit een gesloten ruimte waar geen klanten mogen komen. Bij bezorging moet de leeftijd van de klant worden gecontroleerd.

  • Webwinkels en bezorgdiensten moeten strenger worden op leeftijdscontrole

Verkopers van alcohol via internet worden wettelijk verantwoordelijk om het naleven van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging goed te bewaken.Bij online bestellingen van alcoholhoudende drank moet daarom een zogenaamd leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor de online aanbieder verantwoordelijk is.

De vereisten van zo’n leeftijdsverificatiesysteem worden op dit moment nog uitgewerkt. Voor de bezorger moet helder zijn bij welke bestellingen controle van de leeftijd moet plaatsvinden, zodat dit bij de deur kan worden uitgevoerd met een ID-check. Dat wil zeggen dat de online verkoper verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de leeftijdscontrole, zowel bij aankoop als bij aflevering. Ook als in het geval van bezorging externe partijen worden ingeschakeld, blijft de online verkoper hiervoor verantwoordelijk.

alcoholwet detailhandel | Horecava

  • Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op alcoholverkoop

Het toezicht op de internetverkoop en de prijsacties gaat naar de NVWA. Om zo effectief mogelijk te kunnen controleren, krijgen inspecteurs van de NVWA de nieuwe bevoegdheid om zich voor te doen als minderjarige bij het kopen van alcohol via internet.De uitgangspunten voor het toezicht van de NVWA zijn vastgelegd in het Toezichtkader en het Interventiebeleid. De NVWA kan onder andere bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom opleggen. Tegen zo’n boetebeschikking of last onder dwangsom kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

  • Inrichtingseisen detailhandel vervallen

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit volstaan. Voor slijtlokaliteiten blijven alleen de minimale vloeroppervlakte-eis (15 m2) en de verplichte ruimte als scheiding tussen de slijtlokaliteit en andere bedrijfsactiviteiten, bestaan. De verplichte fysieke scheiding tussen de borrelshop en de supermarkt blijft dus gehandhaafd. Dat geldt uiteraard ook voor slijterijen die daarnaast nog andere bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

  • ‘Wederverstrekking’ alcohol wordt strafbaar

Wederverstrekking van alcohol in publiektoegankelijke plaatsen, een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige, wordt strafbaar. Het doorgeven van alcohol aan een minderjarige wordt dus strafbaar.Nu is het zo dat de slijter strafbaar is als deze alcohol verkoopt aan een meerderjarige, als duidelijk is dat de alcohol wordt doorgegeven aan een minderjarige.

  • Proeverijen en cursussen

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om slijters toe te staan buiten wettelijke openingstijden cursussen en proeverijen organiseren.

 

Voor verdere vragen over de inhoud van dit artikel kun je contact opnemen met Rieke Kramer, advocaat bestuursrecht bij Blenheim.

 

Bron: Blenheim Advocaten