Horecaondernemer Ondernemerschap Regels en Wetten

Aanvraagloket voor coronasteun geopend

Aangeboden door: ANP
maandag, 15 februari 2021

Vanaf maandagmiddag kunnen horecaondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal. Maar de ondernemers voor wie de regeling is uitgebreid, zoals grotere bedrijven en juist bedrijven met lagere vaste lasten, kunnen nog niet terecht bij het loket. De beloofde uitbreiding van de regeling laat nog even op zich wachten. Wanneer deze wel wordt doorgevoerd, is nog niet bekend.

Door de coronamaatregelen hebben veel bedrijven hun deuren moeten sluiten, of kunnen ze maar een fractie van hun gewoonlijke omzet draaien. Als ze meer dan 30 procent van hun omzet verliezen, krijgen ze een fors deel van hun vaste lasten vergoed, zoals de huur en een internetabonnement. Het maximale subsidiebedrag wordt daarbij verhoogd naar 330 duizend euro voor midden- en kleinbedrijven en naar 400 duizend euro voor grotere bedrijven.

Voorschot

Alleen horecazaken en bedrijven die ook in aanmerking kwamen voor de oude TVL kunnen voorlopig bij het nieuwe loket terecht. De uitgebreidere TVL, die op 21 januari door het kabinet is aangekondigd, kent een veel hoger subsidiepercentage. Maar dit is nog niet verwerkt. Bedrijven die nu aankloppen voor de subsidie, krijgen eerst een voorschot van het oude subsidiepercentage en later een nabetaling, zodat de subsidie uiteindelijk wel onder de meest gunstige voorwaarden wordt verstrekt.

Aanpassingen

Waar eerst bedrijven van de TVL-regeling gebruik konden maken als ze per kwartaal 3000 euro aan vaste lasten kwijt zijn, komen nu ook ondernemers in aanmerking met minstens 1500 euro aan vaste lasten per drie maanden. De regeling was in eerste instantie vooral gericht op middelgrote bedrijven. Maar ook het maximum van 250 werknemers wordt losgelaten. Daardoor komen ook grotere bedrijven in aanmerking.

Al deze aanpassingen moeten nog verwerkt worden in de systemen en moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie, die dit soort regelingen controleert op eventuele ongeoorloofde staatssteun.