Personeel

Valide verbindingen om mens en organisatie verder te brengen

Aangeboden door: Horecava
woensdag, 2 oktober 2019

The Hospitalitist levert sinds 2008 oplossingen voor personeelsvraagstukken aan organisaties die excellente service nastreven. Ze leveren de medewerkers en de tools en het advies wordt geleverd door zusteronderneming Prio.me. Maarten Vooijs, CEO van The Hospitalitist en Prio.me vertelt hoe transparantie en verschillende perspectieven bijdragen aan individu, team en organisatie.

Transparantie voor vooruitgang

Ze voorzien onder andere de ADAM Toren van een partnerschap waarbij werving, selectie, planning, training, persoonlijke ontwikkeling en administratie van de service-verlenende medewerkers wordt verzorgd. “Dé succesfactoren voor onze samenwerking zijn transparantie en de verschillende perspectieven. We zijn trots op het vertrouwen dat gesteld wordt in onze unieke aanpak door hele mooie partners” – aldus Maarten.

“Onder transparantie verstaan we het openlijk delen van alles met elkaar in een vooraf overeengekomen structuur. Hierdoor weten we wat er gaande is op alle niveaus en kunnen we als partners de uitdagingen aan. De klant-leverancier relatie is hiermee wezenlijk anders dan gebruikelijk. Transparant zijn is lastig. Het vraagt om een kwetsbare opstelling van alle betrokkenen en een oprecht gevoel van gelijkwaardigheid. Dit kan alleen ontstaan in een relatie waarin vertrouwen de basis is.”

De verschillende perspectieven zijn; wie ben ik, wie wil ik zijn en wie denkt mijn omgeving dat ik ben. Die onderdelen worden continue in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens worden individu, team en organisatie op elkaar afgestemd en wordt de begeleiding van medewerkers in management, coaching en training vormgegeven.

Fundament voor groei

“Bouwen aan dit vertrouwen door de juiste bouwstenen in te zetten in de juiste volgorde is wat we doen. Hierdoor verandert de organisatiecultuur en ontstaat er een goed fundament voor groei. Groei van alle betrokkenen organisatie-breed.”

Ze hebben hun aanpak voor ontwikkeling van mens en organisatie ondergebracht in een nieuwe zusteronderneming; Prio.me. Maarten: “De eerste trajecten zijn inmiddels gestart en brengen nu al grote inzichten en gewenste ontwikkelingen op gang.” Hij vervolgt: “We brengen veranderingen teweeg in organisaties die zorgen voor groei. Groei van medewerkers en hierdoor groei van de organisatie. Wensen en behoeften van mensen zijn wezenlijk aan het veranderen. Dit vraagt om blijvende verandering van organiseren en communiceren met elkaar. Onze ervaring in hospitality van de afgelopen 10 jaar willen wij graag delen en inzetten om mens en organisatie verder te brengen, samen.”