Personeel

Nieuwe Alcoholwet, wat betekent dit voor de horecaondernemers?

Aangeboden door: Horecava
maandag, 29 maart 2021

De nieuwe alcoholwet ging in vanaf 1 juli 2021, maar wat betekent dit precies voor jou als horecaondernemers, de inrichtingseisen en voor de detailhandel? Lees het hier.

De bestaande Drank- en Horecawet werd vervangen door de Alcoholwet, dit komt voor uit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de bestaande Drank- en Horecawet. Er zijn wijzigingen aangebracht op inrichtingseisen, verkoop op afstand (online verkoop), prijsacties, ‘wederverstrekking’ van alcoholhoudende drank en stagemogelijkheden.

Minder kosten en administratieve lasten

Goed nieuws voor jou als ondernemer: de hoofdregel van dag-leidinggevenden is aangepast. Dit scheelt in kosten en administratieve lasten doordat het niet langer nodig is om ze, mits ze geen eigenaar of exploitant zijn, bij te schrijven op het aanhangsel van de drankvergunning. Er vindt daarbij voor hen ook geen toets op ‘levensgedrag’ en strafrechtelijk verleden plaats. Daar komt wel bij dat zij minimaal 21 jaar oud moeten zijn en in bezit van een diploma Sociale Hygiëne.

Er komt een landelijke commissie sociale hygiëne, die nagaat of er wel voldaan wordt aan de inschrijving in het register van sociale hygiëne. Daarnaast krijgen gemeenten ook de mogelijkheid om er voor te zorgen dat op bijvoorbeeld partyboten of feestkarren een persoon aanwezig is met een diploma Sociale Hygiëne.

Online verkoop is strenger op leeftijdscontrole

Verkoop je alcohol via internet? Dan ben je wettelijk verantwoordelijk voor het naleven van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging.

Bij online bestellingen van alcoholhoudende drank moet daarom een zogenaamd leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor je als online aanbieder verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de leeftijdscontrole bij zowel aankoop als aflevering. Zo moet bijvoorbeeld voor de bezorger helder zijn bij welke bestellingen bij aflevering een leeftijdscheck moet plaatsvinden. Verdere vereisten van zo’n leeftijdsverificatiesysteem worden op dit moment nog uitgewerkt.

15 jarige mag niet drinken, wel schenken

Stagemogelijkheden in het kader van alcoholverstrekking zijn verandert. VMBO leerlingen van 14 en 15 jaar oud mogen van hun opleiding alcohol verstrekken in een horecabedrijf, in de vroegere wet was dat vanaf 16 jaar.

Prijsacties korter dan 24 uur en de Alcoholwet

Ook geeft de Alcoholwet gemeenten de mogelijkheid om een verbod te stellen op prijsacties die 24 uur of korter duren als het gaat om alcoholhoudende dranken tegen een prijs die lager dan 60% van de gewoonlijke prijs is op de lokale horeca en terras.

Moeder die een biertje koopt voor minderjarige dochter is strafbaar

Wederverstrekking van alcohol in publiektoegankelijke plaatsen, een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige, is strafbaar. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar, niet de barmedewerker, die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. Vroeger konden alleen horecaondernemers en de jongere zelf worden aangesproken of beboet

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet vervalt

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet vervalt, de eisen in het Bouwbesluit volstaan en gaan gelden voor horecalokaliteiten. Voor deze horecalokaliteiten blijft alleen de vloeroppervlakte-eis van 35m2 bestaan. Wel hebben gemeenten de mogelijkheid om in een verordening aanvullende eisen te stellen aan het minimum vloeroppervlakte.

Het vervallen van de huidige inrichtingseisen betekent onder andere dat er minder strenge regels gelden voor het inrichten van toiletten (1). Er andere eisen zijn gesteld aan de plafondhoogte (2). Het betekent ook dat de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit geldt (3).

  1. Een wastafel in de toiletgelegenheid is op grond van het Bouwbesluit niet verplicht. Ook is het voorportaal niet meer verplicht. En het benodigde aantal toiletten wordt in het Bouwbesluit afhankelijk gesteld van de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse en het gebruiksoppervlakte. In horecagelegenheden moeten tenminste twee toiletruimten aanwezig zijn. Een verplichte standaard toiletruimte moet een vloeroppervlakte van ten minste 0,9m x 1,2m (nieuwbouw) of 0,64m2 (bestaande bouw) hebben en moet afsluitbaar zijn met een deur. Voor bijzondere toiletten, zoals een hangtoilet, urinoirs of een rolstoeltoegankelijk toilet, gelden andere oppervlakte eisen. Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de inrichting van een toiletruimte.
  2. Dit was voorheen overal minimaal 2,40 meter.
  3. De mechanische afvoer die nu op basis van de huidige Drank- en Horecawet geldt, is niet meer verplicht. Op basis van het Bouwbesluit is de luchtverversingscapaciteit, uitgaande van 100 personen, voor bestaande bouw gesteld op 212 dm3/s/pers (100 personen x 2,12 dm3/s/pers) en voor nieuwbouw 400 dm3/s/pers (100 personen x 4 dm3/s/pers). De capaciteit vind je meestal op een sticker op de installatie zelf. Enkel voor nieuwbouw is vereist dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt.

Zowel het Bouwbesluit als de huidige Drank- en Horecawet kennen technische eisen waaraan een pand moet voldoen. Deze eisen zijn echter onderling verschillend. Het Bouwbesluit kent verschillende normen voor bestaande bouw en nieuwbouw. De Drank- en Horecawet maakt dit onderscheid niet.

De eisen in Bouwbesluit gelden voor horecalokaliteiten. Dat betekent één toetsmoment en één wijze van meten. Daarmee wordt  het probleem opgelost van de monumentale panden die nu niet aan de huidige eisen kunnen voldoen. Ook wordt het probleem opgelost dat gemeenten bij vergunningverlening voor ‘droge horeca’, die geen alcohol schenkt zoals koffiezaken en lunchrooms, onterecht toetsen aan de zwaardere eisen voor de ‘natte horeca’.

Nieuwe Alcoholwet: belangrijkste wijzigingen voor de detailhandel

In de nieuwe Alcoholwet zijn de wijzigingen zijn relevant voor onder andere slijters, supermarkten, wijnhandelaren, online aanbieders van alcoholhoudende dranken, bezorgers en bedrijfsmatige ophaalpunten. Ze hebben onder meer betrekking op de prijsacties, verkoop op afstand (online verkoop) en inrichtingseisen.

  • Prijsacties alcohol met meer dan 25% korting niet langer toegestaan: verkopers moeten aanbiedingen op alcohol beperken tot maximaal 25% korting, hiermee wil het kabinet de kans vergroten dat consumenten bewuster met het kopen van alcoholhoudende dranken omgaan.
  • Online alcohol verkoop moeten aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als slijters met een fysieke winkel, wat betekent dat in de webshop geen andere producten aangeboden mogen worden. Onveranderd blijft dat alcohol op bestelling verkopen via een webshop, alleen kan als het bestemmingsplan dit toe staat. Sterke drank mag alleen via een webshop worden verkocht als er ook sprake is van een fysieke slijterij, die dus een slijterijvergunning heeft.
  • Webwinkels en bezorgdiensten moeten strenger worden op leeftijd controle: van bestelling tot bezorging moet daarom een zogenaamd leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor de aanbieder verantwoordelijk is. Ook als in het geval van bezorging externe partijen (zoals Thuisbezorgd) worden ingeschakeld, blijft de online verkoper verantwoordelijk.
  • Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op alcoholverkoop. Om zo effectief mogelijk te kunnen controleren krijgen inspecteurs van de NVWA de nieuwe bevoegdheid om zich voor te doen als minderjarige bij het kopen van alcohol via internet. De uitgangspunten voor toezicht zijn vastgelegd in het Toezichtkader en het interventiebeleid.
  • Inrichtingseisen detailhandel vervallen: De eisen in het Bouwbesluit volstaan. Voor slijtlokaliteiten blijven alleen de minimale vloeroppervlakte (15 m2) als eis staan en de verplichte scheiding tussen de slijtlokaliteit en andere bedrijfsactiviteiten.
  • Proeverijen en cursussen: Gemeenten krijgen de mogelijkheid om slijters toe te staan buiten wettelijke openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren.

Voor toepassing van de regels of advies kun je terecht bij Blenheim advocaten. 

 

Bron: Blenheim advocaten