Personeel

Jorden Hoek: Hoe zorg ik voor een positief werk-klimaat

Aangeboden door: Gastvrijheidscoach
dinsdag, 5 oktober 2021

Het is geen openbaring als er verteld wordt dat een restaurant valt of staat met de mate van gastvrijheid. Gastvrijheid, een bekend en frequent gebruikt woord in de horeca, maar vaak nog ver te zoeken. Zonde, want de mate van gastvrijheid is de meest prominente factor van de gastenbeleving, en een goede gastenbeleving leidt tot een hogere omzet. Maar waarom dan, dat de gastvrijheid in de horeca vaak veel te wensen over laat? En, hoe creëer je gastvrijheid binnen een restaurant?

Werkplezier, het antwoord lijkt voor de hand te liggen, maar wordt vaak onderschat. Werkplezier en gastvrijheid gaan hand in hand, dat staat buiten kijf. Een werknemer die geënthousiasmeerd is door zijn baan, komt openhartiger en vriendelijker over dan een werknemer die net de moed bij elkaar kan schrapen om uit zijn auto te stappen voor werk. Logisch, toch?

Wat minder logisch is, is dat de ene werknemer geen bal zin in zijn job heeft, terwijl de ander bloeiend op het terras staat. Werkplezier is niet vanzelfsprekend, maar toch essentieel. De werkgever kan vele malen makkelijker werkplezier creëren dan de werknemer, daar ligt dus de bal.

Tevreden horeca-medewerkers

Gewoontedieren

Mensen zijn gewoontedieren, en hebben dus de tendens in een sleur te raken, dit wil je voorkomen. Hiervoor is de stimulatie van werknemers belangrijk, en daarmee niet-gastvrij gedrag om te zetten in gastvrijheid. Bewustwording van het vak is de meest toegankelijke en toepasselijke stimulans daarvoor. Bewust bezig zijn is de meest effectieve manier om werknemers uit die sleur te trekken, en te prikkelen om zo weer plezier uit het werk te halen. Besteedt aandacht aan contactmomenten, up- en cross-selling, targets en geef ruimte voor eigen initiatief. Dit zijn aanmoedigingen om dat belangrijke plezier weer terug te krijgen op de werkvloer, en plezier werkt aanstekelijk. Vergeet niet, ziekteverzuim komt grotendeels door ontevredenheid, en dat betekent omzet mislopen. Werkplezier is een win-win.

De werkgever kan vele malen makkelijker werkplezier creëren dan de werknemer, daar ligt dus de bal.

Dé Gastvrijheidscoach

Werkplezier creëert gastvrijheid, en werkplezier is te behalen door werknemers vakbewust te laten werken. De resterende vraag is waarom de gastvrijheid dan nog mist in de vele horeca-ondernemingen. Hiervoor zijn meerdere anwoorden mogelijk, volledig afhankelijk van de onderneming, want elk restaurant, hotel, cateringbedrijf enzovoorts heeft zijn eigen kernwaarden en bedrijfscultuur. Daarbij, heeft elke onderneming ook verbeterpunten, waar de werknemers dus op aangestuurd kunnen worden, ofwel, vakbewust bezig zijn. Het vaststellen van de kernwaarden, bedrijfscultuur en verbeterpunten is nodig om het werkplezier te behouden of terug te krijgen op de werkvloer. Onze expertise is door vakbekwaamheid een glimlach te ontlokken bij de werknemers en indirect dus ook bij de werkgevers. Wij zijn vast niet de eersten die u vertellen dat werkplezier belangrijk is, waar wij ons wel in onderscheiden is door verbeterpunten aan te pakken in plaats van te benoemen, een onmiskenbaar verschil. Dus om dat figuurlijke balletje van de werkgever eens op te werpen, tel eens hoe vaak er een glimlach op de werkvloer verschijnt, en lach zelf ook een beetje, dat werkt aanstekelijk.

Logisch, toch?

Logo Gastvrijheidscoach

https://www.gastvrijheidscoach.nl