Horeca CAO Personeel Regels en Wetten

Doorwerken tijdens de feestdagen, oneerlijk voor horecamedewerkers?

Aangeboden door: Horecava
maandag, 27 juni 2022

Werk je in de horeca, dan weet je dat je soms moet werken op feestdagen. Maar mensen met een kantoorbaan krijgen wèl vrij op Hemelvaartsdag en met Pasen. Is dat wel eerlijk?

In Nederland kennen we negen officiële feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, Koningsdag, eerste en tweede Kerstdag. De meeste Nederlanders hoeven die dagen niet te werken en zijn vrij. Deze vrije dagen komen bovenop de vakantie- en eventuele adv dagen. Werk je in de horeca, dan is de kans groot dat je wèl moet werken op deze feestdagen. Sterker nog, het zijn vaak de drukste dagen van het jaar.

Compensatie voor werken op feestdagen

Gelukkig worden de feestdagen gecompenseerd. Hoe? Dat staat beschreven in de Horeca CAO. De compensatie voor het werken op feestdagen is tijd voor tijd. De tijd die op een feestdag gewerkt wordt kan op een ander moment worden opgenomen en gaat dan niet van de vakantiedagen af.

In de huidige tijd met hoge personeelstekorten kan het natuurlijk zijn dat tijd voor tijd niet mogelijk is, wat doe je dan? Als het een werkgever niet lukt om binnen drie maanden de uren te compenseren via tijd voor tijd, dan krijgt de medewerker 50% toeslag op het uurloon voor de gemaakte uren op de gewerkte feestdag.

Geen vakkracht, geen compensatie

Voor de werknemers die (nog) geen vakkracht zijn, geldt er een uitzondering op deze regel. Je krijgt dan geen feestdagencompensatie. Dat is dan jammer voor de werkstudent die op eerste Paasdag op een terras werkt.

Wanneer ben je een vakkracht?

Een vakkracht is een vakervaren werknemer die 18 jaar of ouder is en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. Je wordt ook als vakervaren gezien als je aantoonbaar voldoende ervaringsuren in de desbetreffende functie hebt opgedaan. Dat is in ieder geval zo bij feitelijk 1.976 opgebouwde ervaringsuren of na een 18e verjaardag, ongeacht voltijd of deeltijd.

Bron: Horeca CAO 2022-2023

Meer lezen over personeel

Wat als feestdagen samenvallen met een roostervrije dag?

In deze situatie geldt voor de horecamedewerker hetzelfde als voor de rest van Nederland wanneer kerst in het weekend valt, je hebt pech. Valt een feestdag op een dag in het reguliere rooster waarop de werknemer vrij heeft, dan heeft de werknemer gewoon doorbetaald vrij en is er geen recht op compensatie.