Koude Dranken

Heineken wil in 2040 volledig CO2-neutrale productie

Aangeboden door: ANP
donderdag, 15 april 2021

Heineken, 's werelds op één na grootste bierbrouwer, wil co2 neutraal bierbrouwen en wil dit bereiken door energiezuiniger te werk te gaan en zo veel mogelijk groene energie te gebruiken.

Drankenconcern Heineken wil vanaf 2030 al zijn bier en andere dranken brouwen op een CO2-neutrale manier. Tien jaar later moet ook de netto-uitstoot van het broeikasgas bij alle toeleveranciers zijn teruggebracht naar nul.

Heineken, ’s werelds op één na grootste bierbrouwer, wil dit onder andere bereiken door energiezuiniger te werk te gaan en zo veel mogelijk groene energie te gebruiken.

CO2-neutraliteit betekent dat een bedrijf per saldo de uitstoot van het broeikasgas terugbrengt naar nul. Naast het verminderen van de eigen uitstoot, kan dat ook door elders projecten op te zetten die CO2 uit de lucht halen, zoals het planten van bomen.

Koeling

Bij het brouwen en verkopen van bier komt nu nog veel broeikasgas vrij. Zo zorgt het verbouwen van alle ingrediënten, de productie van flesjes en blikjes en de distributie en koeling van bier voor een grote CO2-voetafdruk, zo erkent Heineken-topman Dolf van den Brink.

Heineken presenteerde in de afgelopen jaren ook al nieuwe klimaatambities. Maar waar het bedrijf eerder aangaf de CO2-emissies “aanzienlijk en systematisch” te willen verlagen binnen zijn productieketen, spreekt het concern nu de ambitie uit dat daar geen CO2 meer bij mag vrijkomen. Heineken stelt als tussentijds doel dat in 2030 toeleveranciers 30 procent minder CO2 uitstoten dan in 2018.

De bierbrouwer wijst bij zijn nieuwe milieudoelstellingen op initiatieven die al gaande zijn. Zo werkt het bedrijf onder andere samen aan een windmolenpark in Finland voor groene energie. Ook heeft Heineken vijf brouwerijen opgezet die draaien op zonne-energie. Volgens Heineken is mede hierdoor de CO2-uitstoot per hectoliter drank met 51 procent gedaald ten opzichte van 2008.