Website disclaimer RAI Amsterdam

Versienummer: SH/mb/301112

Laatst gewijzigd: Januari 2020

LET OP: De Disclaimers kunnen gewijzigd zijn. Bekijk hier de meest recente versie.

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van de website (Horecava.NL) van RAI Amsterdam B.V. (hierna te noemen RAI Amsterdam) zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing.  Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. RAI Amsterdam wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan RAI Amsterdam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door RAI Amsterdam te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

RAI Amsterdam is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van RAI Amsterdam.

RAI Amsterdam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van RAI Amsterdam met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

E-mail disclaimer RAI Amsterdam

Versienummer: SH/mb/231112

Laatst gewijzigd: Januari 2020

Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van berichten kan RAI Amsterdam niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en nauwkeurig is.

Berichten – inclusief eventuele bijlage – is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk van aard indien dit expliciet wordt vermeld of zulks redelijkerwijs verondersteld kan worden. Het is in voornoemde situatie niet toegestaan berichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden.

Indien u berichten – inclusief eventuele bijlage – onbedoeld ontvangen heeft, wordt u vriendelijke verzocht de afzender terstond te informeren en dit bericht en alle kopieën ervan te verwijderen.

RAI Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele virussen in berichten of in enige bijlage dan wel voor enige schade veroorzaakt door zulke virussen. RAI Amsterdam staat door elektronische verzending niet in voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van berichten.

Blijf op de hoogte

Word gratis lid van onze community en ontvang de Horecava nieuwsbrief met artikelen, interviews en de laatste trends uit de horecabranche.

Deel dit bericht
Welkom bij Horecava!

Om je een goede gebruikerservaring te geven raden we je aan om in te loggen. Je kan dan bijvoorbeeld je favoriete berichten opslaan!