Horecava | 11 - 14 januari 2021

SAMEN TEGEN (VOEDSEL)VERSPILLING

Horecava zet zich in om (voedsel) verspilling tegen te gaan. We vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zijn ons bewust van de hoeveelheid "afval" die geproduceerd wordt bij een event zoals Horecava. Daarom willen we samen met zowel bezoekers als exposanten bewuster omgaan met onze omgeving, materialen en voedsel, zodat we samen een duurzamere omgeving creëren voor mens, dier en milieu.